Energiapaketista uusia mahdollisuuksia

EU-maiden päämiehet löivät viime viikolla kiinni Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet 2030. Nyt sovittiin, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tavoite on kova, mutta se pystytään saavuttamaan.

Suomelle tavoitteissa tärkeää on ollut painottaa energiatehokkuuden merkitystä. Suomessa niin teollisuus kuin rakennuksetkin ovat lähtökohtaisesti hyvin energiatehokkaita jo nyt. Monissa maissa voitaisiin päästöjä kuitenkin vähentää hurjasti pelkästään hyödyntämällä hukkalämpö tai vaihtamalla ikkunat kaksinkertaisiin.

Vaikka Suomi rakentaa lisää ydinvoimaa, meille sopii hyvin myös uusiutuville polttoaineille asetettu 27 prosentin tavoite 2030. Tällä hetkellä EU:n energiasta 14 prosenttia tulee uusiutuvista lähteistä, pääosin vedestä, tuulesta ja biomassasta. Osuutta on mahdollista kasvattaa, rinnan energiatehokkuuden kanssa.

Erityisen tärkeää Suomelle oli saada neuvoston linjauksiin mukaan jatko uusiutuvien polttoaineiden edistämiselle liikenteessä. Biopolttoaineet ovat olleet viime aikoina poliittisessa vastatuulessa, kun niiden vastustajat ovat nostaneet esille paitsi huolen niiden tuotannosta ruuan kustannuksella, myös tuotantoon liittyvät maankäytön ongelmat, kuten metsäkadon joissakin Aasian maissa. Selvää on, että haasteisiin on puututtava. Tässä yksi ratkaisu on ollut sertifiointiohjelmat, ja myös lainsäädäntöä ollaan Euroopan tasolla tekemässä maankäyttöön liittyen.

Suomi kumppaneineen onnistui kuitenkin saamaan liikenteen uusiutuvat edelleen linjauksiin mukaan, mikä on erinomainen asia. Jo nyt suomalaiset yritykset tuottavat merkittävän osan maailman kehittyneimmistä biopolttoaineista ja tuotekehitys etenee vauhdilla. Erilaisista teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä syntyy sekä uusia tuotteita että energiaa. Äänekosken Metsä Fibren tehdas tulee pitämään meidät entistäkin paremmin ympäristöystävällisen teknologian maailmankartalla edelläkävijänä.

Äänekosken tuleva biotuotetehdas on hieno esimerkki niistä mahdollisuuksista, joita maailmanlaajuisesti kasvavat vaatimukset ekologisemmista tuotteista ja päästöjen leikkaamisesta luovat. Usein teollisuus ja ilmastonmuutos asetetaan keskusteluissa ja päätöksenteossa vastakkain. Aivan turhaan, sillä eurooppalaisella osaamisella kykenemme kyllä kestävään kasvuun. Tässä Suomi omalla korkealla teknologiallaan ja luonnonvaroillaan voi olla edelläkävijä.

Sisä-Suomen lehti  28.10.

Henna Virkkunen - Kokoomus