Euroopan parlamentti voisi tehostaa toimintaansa

Euroopan parlamentti kokoontui uuden toimikautensa ensimmäisen puolivuotisjakson aikana kuusi kertaa Strasbourgissa Ranskassa. Kuusi kertaa kuljetimme henkilöstömme matkatavaroineen maasta toiseen, vaikka parlamentilla on täysin toimivat työtilat myös Brysselissä. Samaan aikaan kun kaikkialla EU:ssa vaaditaan menokuria ja tehokkuutta, Brysselin ja Strasbourgin väliseen matkusteluun käytetään joka vuosi noin 114 miljoonaa euroa.  Yhdessä monen kollegamme kanssa olemme mukana niin sanotussa Single Seat -kampanjassa tämän korjaamiseksi. Kampanjassa on mukana jäseniä kuudesta suuresta poliittisesta ryhmästä ja lähes kaikista jäsenvaltioista. Ainoana välittömillä vaaleilla valittuna EU-toimielimenä haluamme työskennellä aktiivisesti ja konkreettisesti tuodaksemme eurooppalaisen yhteistyön lähemmäs kansalaisia.

Vuonna 1992 jäsenvaltiot sopivat perussopimuksen määräyksin, että Euroopan parlamentti työskentelee kolmessa maassa. Valiokunnat kokoontuvat Brysselissä, hallinto toimii Luxemburgissa, ja kaksitoista täysistuntoa vuodessa pidetään Strasbourgissa.  Tämän muuttaminen edellyttää perussopimuksen muuttamista. Ongelmana on, että tämä vaatii jäsenvaltioiden hallitusten yksimielisen päätöksen. Poliittisista ja taloudellisista syistä jotkut maat haluavat kuitenkin säilyttää järjestelmän, minkä vuoksi on vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen. Lissabonin sopimus vuodelta 2009 antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden ehdottaa sopimuksen muuttamista. Single Seat -kampanjan tavoitteena on, että parlamentti uutta toimivaltaansa virallisesti käyttämällä pyytää tätä perussopimuksen muutosta, jotta voimme itse päättää, missä ja miten usein kokoonnumme.

Euroopan parlamentti pyysi Euroopan tilintarkastustuomioistuinta selvittämään kahden täysistuntopaikkakunnan kustannukset. Selvityksestä ilmenee, että jos Euroopan parlamentti lakkaisi käymästä Strasbourgissa, saavutettaisiin suuria säästöjä jopa ottamatta huomioon menetettyä aikaa ja tehokkuutta. Tällä hetkellä parlamentin jäsenet, heidän avustajansa ja parlamentin istuntoihin osallistuvat virkamiehet joutuvat kunakin istuntoviikkona käyttämään kokonaisen työpäivän matkoihin.

Parlamentin nykyiset täysistuntojärjestelyt kuormittavat myös merkittävästi ympäristöä: niiden arvioidaan aiheuttavan noin 19 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Parlamentin Strasbourgissa sijaitsevat valtavat rakennukset ovat tyhjillään 317 päivää vuodessa, mutta niitä on silti pidettävä kunnossa ja lämmitettävä. Kun asetamme tavoitteeksi päästöjen vähentämisen ja energiatehokkuuden parantamisen, on selvää, että meidän on myös tarkasteltava omaa toimintaamme.

Ajatus kahdesta täysistuntopaikkakunnasta luopumisesta saa laajaa tukea parlamentin jäsenten ja parlamentin työntekijöiden keskuudessa. Ennen vaaleja lähes kolme neljäsosaa parlamentin jäsenistä pyysi jäsenvaltioita laatimaan suunnitelman siirtymisestä yhden täysistuntopaikkakunnan periaatteeseen.

Single Seat -ryhmä toimii siksi aktiivisesti saadakseen tukea parlamentissa mutta myös painostaakseen jäsenvaltioiden hallituksia. Haluamme löytää ratkaisun, joka hyödyttää kaikkia osapuolia ja samanaikaisesti lisää tehokkuutta ja säästöjä. Siksi kehotamme hallituksiamme tukemaan aktiivisesti Euroopan parlamentin jatkuvien muuttojen lopettamista. Kansalaisemme odottavat sitä, ja se on edellytys sille, että eurooppalaiset voivat tuntea itsensä osaksi eurooppalaista yhteisöä.

Anna Maria Corazza Bildt, Euroopan parlamentin jäsen ja Single Seat -ryhmän puheenjohtaja
Henna Virkkunen, Euroopan parlamentin jäsen ja Single Seat -ryhmän johtoryhmän jäsen

(kolumni, Suomen Kuvalehti 6.2.)

Henna Virkkunen - Kokoomus