Eurooppa tarvitsee metsätietokannan

Europarlamentaarikko Virkkunen haluaa Euroopan unionille yhteisen metsätietokannan. ”Meillä ei ole nyt ajantasaista tietoa Euroopan tasolla esimerkiksi metsävarojen määrästä tai metsätalouden osuudesta kunkin jäsenmaan bruttokansantuotteesta. Harva EU-päättäjä esimerkiksi tietää, että Suomen pinta-alasta 76 prosenttia on metsää. Päätöksenteon pitäisi kuitenkin aina pohjautua parhaimpaan tietoon”, toteaa Henna Virkkunen.

Virkkunen pitää tärkeänä ettei metsätietokanta lisää byrokratiaa, vaan se pohjautuu jäsenmaiden omien tutkimuslaitosten keräämälle tiedolle. ”Tarvitsemme tietoa niin metsien sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ekologisestakin merkityksestä – nämä ovat asioita, joissa jäsenmaat itse ovat parhaita asiantuntijoita”, sanoo Virkkunen.

Uusi metsästrategia on parhaillaan europarlamentin käsittelyssä. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen, joka toimii teollisuus- ja energiavaliokunnassa EPP-ryhmän vastaavana asian käsittelyssä, on esittänyt muun muassa metsätietokannan perustamista ja metsäpolitiikan säilyttämistä jäsenmaiden käsissä myös jatkossa.

”Viime vuosina metsäteollisuus on kohdannut monia myllerryksiä, mutta nyt on alkanut taas löytyä uusia tuotteita, joihin investoiminen kannattaa”, sanoo Henna Virkkunen. ”Jotta innovaatioita syntyy alalla myös jatkossa, tarvitsemme panostuksia korkealaatuiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.”

Virkkunen katsoo, että innovaatioita tarvitaan sekä perinteisemmän puunkäytön, kuten rakentamisen, mutta myös uusien tuotteiden syntymiseksi. ”Erityisesti Suomelle, jossa osaaminen metsäalalla juontaa juurensa pitkälle menneisyyteen, panostukset osaamiseen ja innovaatioihin voivat tarjota paikan metsäteollisuuden edelläkävijänä koko Euroopassa ja maailmassa”, sanoo europarlamentaarikko Virkkunen.

Europarlamentaarikko Virkkunen järjesti keskiviikkona 18.2.2015 Mepin metsäillan Äänekoskella. Tilaisuudessa keskusteltiin metsätaloudesta, biotalouden mahdollisuuksista sekä puukaupasta EU:n. Metsäillan muita keskustelijoita olivat Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriöstä, Juha Mäntylä Metsä Forestista sekä metsänomistaja Ahti Weijo.

Lisätietoja:
Poliittinen avustaja Sini Korpinen, p. +32 474 99 27 66

Henna Virkkunen - Kokoomus