Eurooppa digiaikaan!

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) tervehtii ilolla Euroopan komission esitystä digitaalisten sisämarkkinoiden luomisesta. Komissio julkisti 6.5.2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategian, joka sisältää 16 aloitetta tavoitteen toteuttamiseksi.

”Komissio on nostanut aivan oikeita uudistustarpeita esiin: sähköisen kaupankäynnin helpottaminen, geoblokkauksen, eli digitaalisten sisältöjen maarajoitusten poistaminen sekä tekijänoikeus- ja tietosuojasääntelyn uudistaminen ovat välttämättömiä yhteisen digimarkkinan luomiseksi”, Virkkunen listaa.

Hän muistuttaa että ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi EU:n peruspilareista, joka on helpottanut EU-kansalaisten arkipäivää jo vuosikymmeniä.

”Digitaalisia sisältöjä käyttävä kuluttaja kuitenkin törmää usein erilaisiin rajoihin ja esteisiin: elokuvia ja tv-ohjelmia voi katsella vain tietyssä maassa, musiikkipalvelu lakkaa toimimasta ulkomaille matkustaessa, eikä luottokortti kelpaa ulkomaisessa verkkopalvelussa. Digitaaliset sisällöt on saatava liikkumaan EU-alueella yhtä vapaasti kuin niitä käyttävät kuluttajatkin,” Virkkunen vaatii.

Tällä hetkellä Euroopan verkkopalveluista kansallisia on 42 prosenttia, USA:sta käsin toimivia 54 prosenttia ja EU:n rajat ylittäviä vain 4 prosenttia. ”Erityisesti pk-yrityksillä on digitaalisissa sisämarkkinoissa paljon voitettavaa, sillä nykytilanteessa niiden resurssit eivät mitenkään riitä 28 eri jäsenmaan maakohtaisten lainsäädäntöjen selvittämiseen”, Virkkunen toteaa.

Hänen mielestään digitaaliset tuotteet ja palvelut on asetettava vähintään samalle viivalle, mutta aina kun mahdollista, etusijalle perinteisiin tuotteisiin ja palveluihin verrattuna. Se vauhdittaa digiloikan ottamista. Myös hinnoittelu tulee saada teknologianeutraaliksi.

”Esimerkiksi Suomessa e-kirjoista joutuu maksamaan korkeampaa arvonlisäveroa kuin painetusta kirjasta. Tämä epäkohta on korjattava. Myös komissio linjaa strategiassaan aivan oikein alv:ien teknologianeutraaliuden puolesta”, Virkkunen sanoo.

Hän perää komissiolta rohkeaa tulevaisuusotetta tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi.

”Teknologia ja kuluttajien käyttäytyminen ovat muuttuneet radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lainsäädäntö ei ole pysynyt tässä mukana. Yksi esimerkki nykyiselle digiajalle vieraista ratkaisuista on laite- eli ns. ”kasettimaksu”, joka aikoinaan luotiin kompensoimaan tekijöille yksityisen kopioinnin haittaa. Suomi on yksi harvoja maita, joissa laitemaksusta on luovuttu. Se korvattiin meillä budjettirahoituksella, joka palvelee sekä kuluttajien etua että turvaa tekijöiden oikeudet korvauksiin. Tähän suuntaan myös muun Euroopan tulee liikkua”, Virkkunen sanoo.

EU-parlamentti keskustelee digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta ensi viikolla Strasbourgin täysistunnossa.

Lisätietoja:
Poliittinen avustaja Mervi Katainen
+32 479 87 11 75