Venäjä vauhdittaa energiaunionin syntyä

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) toteaa, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet EU:n ja sen jäsenvaltiot keskittämään aiempaa enemmän huomiota yhteisen energiaturvallisuuden ja energiaunionin kehittämiseen. ”On herätty siihen, että EU ja sen monet yksittäiset jäsenvaltiot ovat liian riippuvaisia venäläisestä energiasta. Kreml käyttää energiaa ulkopoliittisten tavoitteidensa ajamiseen. EU ei voi jäädä tässä panttivangiksi”, Virkkunen sanoo.

Virkkunen muistuttaa, että EU tuo ulkopuolelta yli 50 % kuluttamastaan energiasta. Suurin tuoja on Venäjä, josta tulee yli kolmannes öljystä ja kaasusta. ”Energiaturvallisuuden kannalta oleellista on nyt investoida Euroopan sisäisiin yhteyksiin ja tuontireitteihin niin, että mikään maa ei ole energiamotissa yhden putken tai johdon varassa. Samalla on nostettava Euroopan omaa energiatuotantoa ja lisättävä energiatehokkuutta.

”Venäjä on varmasti jatkossakin merkittävä energiantuoja, mutta oleellista on lisätä Euroopan vaihtoehtoja niin, ettei kukaan ole enää riippuvainen Venäjän energiasta. Tarvitsemme luotettavia kumppaneita. Siksi Euroopan on pyrittävä nostamaan energia mukaan parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltavaan TTIP-sopimukseen.  Erityisesti nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontirajoitusten poistaminen parantaisi kaasusta riippuvaisten jäsenmaiden neuvottelumahdollisuuksia ja energiaturvallisuutta”, Virkkunen jatkaa.

Virkkusen mukaan Suomen energiapaletti on verrattain monipuolinen ja toimiva. ”Vaikka Venäjä on meillekin suurin energiantuoja, emme ole riippuvaisia yksittäisestä toimittajasta tai energialähteestä. Sähkömarkkinat muiden Pohjoismaiden kanssa on jo yhdistetty. Myös uusiutuvan energian, uusien teknologioiden ja energiatehokkuuden saralla Suomi on eturintamassa. Samaa tavoitellaan koko EU:n tasolla”, Virkkunen sanoo.

Euroopan parlamentti äänestää ensi viikon täysistunnossa Strasbourgissa sekä energiaturvallisuusstrategiasta, parlamentin kannasta EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvotteluihin että Venäjän ja EU:n suhteiden tilasta.

Lisätietoja:
Poliittinen avustaja Anniina Iskanius
+358 50 5993930

Henna Virkkunen - Kokoomus