Kestävää ja sujuvaa kaupunkiliikennettä Eurooppaan

Henna Virkkunen on tyytyväinen Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan valmistelemaan kestävän kaupunkiliikenteen mietintöön, josta parlamentti äänestää tänään täysistunnossa. Virkkunen vastasi oman EPP-ryhmänsä kannasta mietintöön.

”Kolme neljästä eurooppalaisesta asuu jo kaupungeissa, ja lähivuosina luku tulee vielä nousemaan. Tarve puhtaalle ja kestävälle kaupunkiliikenteelle kasvaa nopeasti. Samalla on otettava huomioon, että hiilidioksidipäästöjä ja hengitysilmalle haitallisia pienhiukkasia on vähennettävä”, Virkkunen sanoo.

Virkkunen korostaa erityisesti eri liikennemuotojen ja älykkään liikenteen mahdollisuuksien hyödyntämistä nykyistä paremmin. ”Digitalisaatio ja uudet älykkäät palvelut kuten Uber tai suomalainen PiggyBaggy ovat esimerkkejä siitä, kuinka olemassa olevia resursseja voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin. Esimerkiksi autojen elinkaaresta valtaosa kuluu parkkiruudussa. Se ei ole järkevää”, Virkkunen muistuttaa.

Sujuvan liikenteen luomisessa tärkeimmässä roolissa on Virkkusen mielestä kaupunkisuunnittelu. ”Talouden ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut ovat yleensä parhaita myös ihmisten arjen kannalta, kun aikaa ei kulu ruuhkissa. Kestäviä ratkaisuja luodaan, kun liikennettä suunnitellaan osana kaupunkisuunnittelua. Fiksut päätökset syntyvät siksi paikallistasolla”, Virkkunen toteaa. Hänen mukaansa kaupungit hyötyvät yhteistyöstä. ”Parhaat käytännöt saadaan leviämään, kun kaupungit jakavat omia ratkaisujaan muidenkin tietoon. Usein ongelmat ovat yhteisiä ja ne liittyvät saasteisiin, ruuhkiin ja tarpeeseen kasvattaa kevyen liikenteen osuutta liikennemuodoista”, Virkkunen sanoo.

Lisätietoja:
Poliittinen avustaja Mervi Katainen, p. +32 479 871175