Suomalaisyritykset hyödyntämään eurooppalaisia rahastoja

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen kannustaa suomalaisyrityksiä tarttumaan rohkeasti eurooppalaisiin rahoitusmahdollisuuksiin.

”Suomen taloudella ei ole tulevaisuutta, elleivät yrityksemme uskalla investoida. Suomessa yksityisen sektorin investoinnit ovat vähentyneet jopa 30 prosenttia vuoden 2007 tasosta”, Pisla Oy:n 40-vuotisjuhlissa perjantaina puhunut europarlamentaarikko Henna Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa liian vähäinen investointien taso vaivaa koko Eurooppaa, mutta Suomi on huolestuttavasti jäämässä kilpailijamaiden vauhdista muun muassa investoinneissa digitalisaatioon, automaatioon ja robotiikkaan.

”Yritystemme kilpailukyky uhkaa rapautua luultua nopeammin, ellei suuntaa saada käännettyä. Yhtenä keinona investointien vauhdittamiseksi myös suomalaisten kannattaisi hyödyntää aktiivisemmin Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR). Rahaston avulla on tarkoitus käynnistää yli 300 miljardin euron lisäinvestoinnit Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Se saa ottaa myös riskiä muita lainoittajia enemmän.”

Viime kesänä perustettu rahasto on tavoitevauhdissa, sillä huhtikuun loppuun mennessä sen avulla oli saatu liikkeille yli 80 miljardin euron investoinnit.

Suomessa ensimmäinen rahastosta lainoitusta saanut hanke on Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas. Euroopan suurin metsäteollisuuden investointi kautta aikojen työllistää nyt rakennusaikana 6000 henkilötyövuotta. Tuotannon käynnistyttyä työllisyysvaikutus on 2500 työpaikkaa. Suomen viennin arvoa tehtaan on arvioitu lisäävän puoli miljardia vuodessa.

”Biotuotetehdas on vahvistanut tulevaisuudenuskoa koko maakunnan yrityskentässä ja laajemminkin Suomessa. ESIR:n tarjoamiin lainoitusmahdollisuuksiin meillä sen sijaan on herätty muuta Eurooppaa hitaammin. Maantieteellisiä ja alakohtaisia kiintiöitä ei rahastossa ole, joten odottamaan ei kannata jäädä”, Virkkunen muistuttaa.

Metsä Groupin lisäksi ESIR-rahastoa on Suomessa hyödyntänyt Open Ocean- pääomasijoitusrahasto, joka sai ESIR:n kautta lisäpääomitukseen 30 miljoonaa euroa.

Erityisesti Virkkunen kannustaa nyt pk-yrityksiä tutkimaan ESIR:n kautta avautuvia rahoitusmahdollisuuksia. OP Ryhmä avasi maaliskuussa pk-yrityksille 150 miljoonan euron InnovFin-takausohjelman, jonka kautta yritykset voivat saada ESIR-rahoitusta myös riskipitoisempiin investointeihin, jotka suuntautuvat esimerkiksi innovatiivisiin tuotteisiin, prosesseihin tai palveluihin.

”Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli Suomen talouskasvun käynnistymisessä. Meillä on valtavasti yrityksiä, joilla on paljon osaamista ja potentiaalia kasvaa ja kansainvälistyä. Nyt kannattaisi rohkeasti tarttua myös ESIR-rahaston tarjoamiin mahdollisuuksiin vauhdittaa investointeja”, Virkkunen kannustaa.

Henna Virkkunen - Kokoomus