Kestävän metsätalouden puolesta

Vaikka metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan, EU-tasolla linjataan jatkuvasti asioita, jotka vaikuttavat suoraan metsien käyttöön: on lintudirektiiviä, kasvinsuojeluasetusta, hiilinielumäärittelyä ja kestävyyskriteeritarkastelua. Juuri nyt komissio viimeistelee tiedonantoaan liikenteen dekarbonisaatiosta ja esitystään maankäytön ja metsien vaikutuksesta ilmastomuutokseen. Työn alla on myös uusiutuvan energian direktiivin uudistus sekä esitys biomassan kestävyyskriteereistä.

Kaikilla näillä on merkittävä vaikutus suomalaiseen metsätalouteen. Suomalaisten on siis syytä olla valppaana ja tuoda oikeaa tietoa valmistelijoiden käyttöön riittävän aikaisessa vaiheessa. Missään muussa EU-maassa metsätalouden merkitys elinkeinona ja kansantuotteessa ei ole yhtä merkittävä kuin Suomessa. Siksi on tärkeää, että suomalaiset pitävät Brysselissä esillä kestävän metsätalouden näkökulmaa, ja kertovat kuinka metsiä voidaan hyödyntää luontoa ja ympäristöarvoja kunnioittavalla tavalla.

Missään muussa EU-maassa metsätalouden merkitys elinkeinona ja kansantuotteessa ei ole yhtä merkittävä kuin Suomessa.

Vaikka Suomessa biotalous herättää yksinomaan myönteistä vastakaikua, kaikkialla Euroopassa ei näin ole. Moni Euroopan maa on aikoinaan hakannut metsänsä ja tuhlannut luonnonvaransa, ja sen seurauksena EU-politiikassa metsiä lähestytään usein vahvasti suojelun näkökulmasta.

Suomessa on asetettu biotaloudelle isoja tavoitteita. Näillä tavoitteilla on myös pohjaa – meillä metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Fiksusti toimien metsien hyödyntämistä voidaan kasvattaa tuntuvastikin ilman että luonnon monimuotoisuus kärsii.

Samalla kun markkinoille ilmaantuu yhä enemmän toimijoita, joilla on suunnitelmissa hyödyntää metsäteollisuuden tuotteiden sivuvirtoja, on huolehdittava itse päätuotteesta. Suomalainen metsä on arvokas. Puu kasvaa Suomessa hitaasti, joten runkopuun osalta on tavoiteltava mahdollisimman korkeaa jalostusastetta. Sen jälkeen jokainen sivutuotteen ripe kannattaa hyödyntää. Se on resurssiviisautta.

Suomalainen metsä on arvokas.

Äänekosken biotuotetehdas on hieno esimerkki kestävästä biotaloudesta. Se vastaa samaan aikaan moneen eurooppalaiseen tulevaisuuden tavoitteeseen: tuo kaivattuja teollisuuden investointeja, mahdollistaa uudet tuotteet, nostaa puun jalostusarvoa, vauhdittaa kiertotaloutta sekä lisää uusiutuvaa energiaa ja energiaomavaraisuutta.

Olen iloinen siitä, että juuri omalle kotiseudulleni on nousemassa Euroopan metsäteollisuuden suurin investointi kautta aikojen. Se antaa tulevaisuudenuskoa siihen, että suomalaista puuta kannattaa jatkossakin jalostaa ja että Suomi on paikka, jonne kannattaa investoida. Meidän poliittisten päätöksentekijöiden tehtävä on huolehtia, että toimintaympäristö pysyy lainsäädännön osalta yrityksille vakaana ja ennakoitavana ja markkinat toimivat.

(Metsä Groupin biotuotetehtaan Vieraskynä-palsta 30.06.2016)