Euroopan unionin noudatettava omia sääntöjään

Strasbourgin täysistuntoviikon odotetuin osuus on komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ”State of the Union” -puhe. Junckerilta odotetaan realistista ja rehellistä luotausta Euroopan unionin tämän hetkisestä tilanteesta sekä suuntaviivoja tulevaan.

”Ennen kaikkea Euroopan Unionin on alettava noudattamaan omia sääntöjään ja periaatteitaan. Vika ei ole niinkään unionissa ja sen säännöissä, vaan vuosien kuluessa muodostuneessa toimintakulttuurissa, jossa yhdessä tehtyjä sopimuksia on voitu venyttää kulloisenkin tarpeen mukaan. Sääntöihin sitoutuminen tuntuu vuosien kuluessa unohtuneen niin komissiolta kuin jäsenmailtakin. Suuri osa tämän hetkisistä ongelmista juontaa juurensa juuri löperöistä toimintatavoista. Tälläkin hetkellä useat jäsenmaat kipuilevat taloudenpitonsa kanssa ja komissio katsoo alijäämäsääntöjen venyttämistä läpi sormien. Myös jäsenvaltiot ovat olleet valmiita joustamaan, vaikka toisten unionin jäsenten velat ja julkisen talouden vajeet ovat kasvaneet yli sovittujen rajojen. Säännöistä lipsuminen kostautuu kuitenkin aina ennemmin tai myöhemmin”, europarlamentaarikko Henna Virkkunen varoittaa.

Virkkusen mukaan EU:n jäsenmaiden on merkittävästi parannettava sitoutumistaan yhteiseen unioniin. ”Euroopan unioni ei voi toimia, jos sen jäsenet istuvat katsomossa. Vaikka Euroopan komissio ja parlamentti tekisivät millaisia päätöksiä tahansa, on päätösten toimeenpano lähes aina kansallisten toimijoiden käsissä. Tämä on nähty valitettavan selvästi esimerkiksi maahanmuuttokriisin yhteydessä. Komissio on antanut esityksen toisensa perään, mutta jäsenmaat ovat vältelleet vastuutaan päätösten toimeenpanemisessa ja samanaikaisesti ihmetelleet, kun kriisi ei ratkea.”

”EU:n on puolustettava rohkeasti myös omia arvojaan, kuten demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Niiden vastaisia toimia ei voi hyväksyä oli sitten kyseessä unionin jäsenmaa Puola tai läheinen yhteistyökumppani Turkki. On pidettävä kirkkaana mielessä, että EU on aikanaan perustettu tuomaan rauhaa ja vakautta Eurooppaan. Tämän lähtökohdan takaaminen on mahdollista vain, jos valtiot toimivat avoimesti ja kunnioittavat kansalaistensa oikeuksia”, Virkkunen painottaa.

”EU:n on siis aika palata juurilleen ja tehtävä vähemmän, mutta paremmin. Jäsenmaiden on aktivoiduttava toimimaan jälleen yhdessä, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sääntöjä on noudatettava ja yhdessä tehtävät päätökset myös toteutettava. Siitä hyötyvät sekä Euroopan unioni että jäsenmaat itse. EU:ta tarvitaan myös tulevaisuudessa”, Virkkunen toteaa.

Henna Virkkunen - Kokoomus