Vapaakauppa vie suomalaista terveysteknologiaa maailmalle

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen pitää tärkeänä, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä vapaakauppasopimusneuvotteluita jatketaan tiiviisti myös presidentinvaihdoksen jälkeen.

”Vaikka Trump vaalipuheissaan oli hyvin protektionistinen, hän toivon mukaan presidenttinä haluaa edistää maansa talouskasvua myös kansainvälisellä kaupalla. Hyvästä vapaakauppasopimuksesta on hyötyä Atlantin molemmin puolin. Sen on arvioitu kasvattavan EU:n taloutta 120 miljardia euroa ja USA:n taloutta 90 miljardia euroa vuodessa. Tällaisen sopimuksen eteen kannattaa tehdä työtä.”

”Sopimuksella on samalla iso merkitys koko maailmankaupan tulevaisuudelle, ja Euroopan roolille siinä”, Virkkunen toteaa.

Hän puhui aiheesta EU-komission järjestämässä terveysteknologian seminaarissa Kuopiossa. Terveysteknologia on jo tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava korkean teknologian ala, mutta Virkkusen mukaan kasvupotentiaali on edelleen huima.

”Meillä on paitsi erittäin laadukkaat biopankit, genomitieto ja terveystiedon rekisterit, myös vahva teknologinen osaaminen: Suomessa korkean tason ICT-ammattilaisten osuus työvoimasta on EU-maiden korkein. Se antaa hyvät lähtökohdat kasvattaa terveysteknologian sovellusten kehittämistä ja kaupallistamista”.

Terveysteknologian vienti on kasvanut 8,5 prosentin vuosivauhtia viimeiset kuusi vuotta. ”Ihmisiä kiinnostaa oma terveys ja mitattavissa olevat tulokset. Samalla myös erilaiset etäpalvelut kasvattavat suosiotaan. Kansanterveys ja kansantalous hyötyvät.”

Terveysteknologia on jo nyt vahvasti vientiala, sillä 95 prosenttia suomalaisista tuotteista lähtee vientiin. Viime vuonna viennin arvo oli 1,9 miljardia euroa. ”Ikääntyvät yhteiskunnat käyttävät terveyspalveluihin entistä enemmän rahaa tulevaisuudessa. Näillä markkinoilla suomalaisten yritysten täytyy olla mukana.”

Virkkusen mielestä avoimena ja vientivetoisena taloutena Suomen kannattaa antaa kaikki tuki EU-komission kauppaneuvotteluille ja kaupan esteiden purkamiselle. ”Pohjois-Amerikka on jo tällä hetkellä suomalaiselle terveysteknologialle yksi pääsuunta, vaikka vientiä rasittavat vielä raskaat ja kalliit hyväksyttämismenettelyt, jotka esimerkiksi Yhdysvalloissa on tehtävä jokaisessa osavaltiossa erikseen. Vapaakauppasopimuksen tuomat yhtenäiset standardit ja tyyppihyväksynnät parantaisivat yritysten vientimahdollisuuksia oleellisesti”, Virkkunen muistuttaa.

Hän on tyytyväinen siitä, että Kanadan ja EU:n välinen vapaakauppasopimus CETA saatiin voimaan. Se avaa Kanadan julkiset hankinnat myös eurooppalaisille yrityksille, aivan kuten viisi vuotta sitten solmittu Etelä-Korean kauppasopimus.

Virkkusen mielestä EU:n solmimien vapaakauppasopimusten suurimpana hyötynä ovat paitsi tullimaksujen poistuminen, myös yhteisten standardien luominen. Tarpeeksi laajoja markkinoita koskettaessa ne leviävät maailmankaupan käytännöiksi, mikä hyödyttää eurooppalaisia yrityksiä pitkälle tulevaisuuteen.