Venäjä haalii itselleen tukea Euroopan äärioikeistosta ja –vasemmistosta

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen pitää tärkeänä, että Venäjän informaatiovaikuttamiseen on herätty. ”Putin pyrkii palauttamaan Venäjän suurvalta-aseman. Keinovalikoima on laaja, alkaen aktiivisista sotatoimista ja päättyen pehmeään informaatiovaikuttamiseen esimerkiksi talouden ja politiikan sektoreilla. EU:n päätöksentekokyvyn heikentäminen äärioikeistoa ja –vasemmistoa tukemalla on osa tavoitteen edistämistä”, Virkkunen sanoo.  Euroopan parlamentti keskustelee mietinnöstä EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi keskiviikkona Strasburgin täysistunnossa.

Mietinnössä muistutetaan, että Venäjän strateginen viestintä on osa laajempaa kampanjaa EU-yhteistyön sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden, poliittisen riippumattomuuden ja alueellisen koskemattomuuden heikentämiseksi. “Sisäisesti ja ulkoisesti yhtenäinen EU on Venäjän tavoitteiden vastainen. Mietinnön tapaan pidän valitettavana Venäjän antamaa tukea äärioikeistolaisille ja populistisille liikkeille, jotka kieltävät muun muassa liberaalien demokratioiden perusarvot”, Virkkunen jatkaa.

Virkkunen muistuttaa, että Venäjän strategia toimii myös Euroopan parlamentissa. ”Kyse ei ole sattumasta. Venäjä tukee mm. Marine Le Penin äärioikeistopuoluetta jättilainalla ja epäilyt monien muiden puolueiden saamasta tuesta ovat vahvat. Vastalahjaksi ne tukevat Venäjää – usein riippumatta käsiteltävästä asiasta”, Virkkunen arvioi.

Puolueiden rahoituksen keräämiseen kolmansista maista olisi Virkkusen mielestä puututtava EU:n tasolla, kuten myös rahoituksen läpinäkyvyyteen. ”Informaatiovaikuttamisessa keinot ovat monet. Puolustuksen pitää kuitenkin olla kunnossa mikäli päätösvalta halutaan jatkossakin pitää omissa käsissä”, Virkkunen sanoo.

Mietinnössään EU-parlamentti kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia seuraamaan tarkasti Venäjän tiedotusoperaatioita unionin alueella sekä parantamaan valmiuksien jakamista ja vastatiedustelua kyseisten operaatioiden torjumiseksi.

”Suomen tiedustelulakien päivittäminen ja vireillä oleva hybridiosaamiskeskuksen perustaminen ovat tärkeitä askelia tässä. Kansalaisten kannalta puolestaan laadukas journalismi on avainasemassa. Informaatiosota haastaa toimittajat tekemään perusteellisia taustaselvityksiä, jotta yleisölle saadaan välitettyä oikeaa tietoa”, Virkkunen sanoo.