Päätökset on myös toteutettava

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen peräänkuuluttaa EU-maiden päämiehiltä vastuuta ja sitoutumista lähestyvän EU-huippukokouksen alla. ”Euroopan unioni ei voi toimia, jos sen jäsenmaat istuvat katsomossa. Yhdessä sovituista säännöistä, periaatteista ja arvoista on pidettävä kiinni ja niitä uskallettava myös puolustaa”, Virkkunen sanoo.

Aktiivisuutta jäsenmailta kaivataan hänen mukaansa nyt erityisesti jo tehtyjen päätösten toimeenpanossa. Esimerkkinä tästä turvapaikanhakijoiden tasaisempi jakaminen jäsenmaihin. ”Päätökset tästä tehtiin jo yli vuosi sitten. Silloin tiukan keskustelun ja äänestyksen pohjalta sovittiin, kuinka 160 000 turvapaikanhakijaa siirretään Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin. Ja mitä on tapahtunut? Syyskuun loppuun mennessä siirroista oli toteutunut alle 6000”, Virkkunen puuskahtaa.

Hänen mielestään päätösten heikko toimeenpano murentaa uskoa koko EU:n toimintakykyyn. Virkkunen kehottaakin Suomen pääministeriä nostamaan aiheen esiin ensi viikon huippukokouksessa Brysselissä. ”Suomella on kyllä kanttia puhua aiheesta, sillä vaikka Suomi ei aikoinaan kannattanut esitystä, se on yksi harvoista maista joka päätöksenteon jälkeen kuitenkin hoiti omat velvoitteensa”, Virkkunen muistuttaa.

Hän kaipaa uutta ryhtiä myös EU:n arvojen puolustamiseen, niin Euroopan unionin sisällä kuin suhteessa hakijamaihinkin. ”On täysin kestämätöntä, jos EU jatkaa jäsenyysneuvotteluja Turkin kanssa tämän syksyn massiivisten puhdistusten jälkeen aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. EU-parlamentti haluaa, että jäsenyysneuvottelut jäädytetään. Toivottavasti tämä viesti otetaan huippukokouksessa vakavasti”, Virkkunen sanoo.

Samaan aikaan rapautumista näkyy myös EU:n sisällä. ”Puola on jo luiskahtanut ulos oikeusvaltiokehyksestä. Tätä ei pidä sallia. EU-komissio on asiaan puuttunut, mutta tarvitsee myös jäsenmaiden vahvan tuen”, Virkkunen jatkaa. Hän muistuttaa että suurten haasteiden keskellä yhtenäistä ja vahvaa Euroopan unionia tarvitaan enemmän kuin aikoihin. Suomen kansa näyttää tämän hyvin tiedostaneen.

”Näinä varsin EU-kriittisinä aikoina oli hyvä nähdä, että marraskuun eurobarometrissä suomalaisista vain 10 prosenttia piti maamme EU-jäsenyyttä huonona asiana. Luku oli laskenut keväästä viidellä prosentilla”, Virkkunen muistuttaa.

”Julkisuudessa käytävästä vastakkainasettelusta huolimatta suomalaiset tuntevat myös vahvaa yhteenkuuluvuutta Eurooppaan: suomalaisista eurobarometrin vastaajista 90 prosenttia katsoi, että eri maiden EU-kansalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin meitä erottavat tekijät. Luku oli noussut keväästä viidellä prosentilla, ja oli koko EU:n korkein”, Virkkunen sanoo.

Henna Virkkunen - Kokoomus