Euroopan kilpailukyky edellyttää resurssitehokkuutta

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen pitää kiertotaloutta merkittävänä askeleena kohti uusia innovaatioita. EU-parlamentti äänestää kiertotalouspaketista täysistunnossa tiistaina. ”Euroopan tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää resurssien parempaa hyödyntämistä. Eurooppa on erittäin riippuvainen tuontiraaka-aineista. Tällä hetkellä noin 40 % raaka-aineista tuodaan Euroopan ulkopuolelta ja joidenkin kriittisten raaka-aineiden osalta osuus on jopa yli 90 %. Kriittisillä raaka-aineilla on iso taloudellinen merkitys EU:lle. Esimerkiksi elektroniikkateollisuus tarvitsee monia niistä. EU:n riippuvuutta tuontiraaka-aineista voidaan vähentää resurssitehokkuudella, mihin nyt hyväksyttävällä kiertotalouslainsäädännöllä tähdätään,” Virkkunen toteaa.

Tällä hetkellä Euroopassa päätyy vuosittain kaatopaikoille noin 600 miljoonaa tonnia materiaaleja, jotka voitaisiin kierrättää tai käyttää uudelleen. Kotitalouksien jätteistä EU-alueella kierrätetään vain noin 40 %. ”Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään paremmasta kierrätyksestä ja jätehuollosta, vaan tuotteen koko elinkaaren huomioimisesta suunnittelu- ja valmistusvaiheesta tuotteen käyttöön ja hävittämiseen asti. Tuotteet on suunniteltava niin, että niitä voidaan korjata ja käyttää uudelleen, ja niin että tuotteiden elinkaaren päätyttyä niistä voidaan irrottaa ja eritellä erilaiset materiaalit. Resurssien kestävämpi käyttö mahdollistaa resurssien maksimaalisen hyödyntämisen ja vähentää myös kasvihuonekaasuja merkittävästi,” Virkkunen sanoo.

”Jätteen kerääminen, lajittelu ja uudelleen hyödyntäminen synnyttävät myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jo tällä hetkellä jätteitä ja teollisten prosessien sivutuotteita hyödynnetään esimerkiksi polttoaineiden valmistuksessa. Myös uudenlaiset kyyti- ja majoituspalvelut ovat esimerkkejä liiketoimintamalleista, joissa hyödynnetään olemassa olevia resursseja entistä tehokkaammin”, Virkkunen toteaa.

”On tärkeää, että yrityksillä on kannustimia kehittää tuotteita ja palveluita, jotka ovat kestäviä ja kustannustehokkaita. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat tärkeitä uusien innovaatioiden syntymiseksi”, Virkkunen muistuttaa.

”Nykypäivän tiedostavat kuluttajat varmasti osaltaan ohjaavat kehitystä oikeaan suuntaan, mutta myös sääntelyn on vauhditettava siirtymistä kiertotalouteen. Valmistajille voidaan asettaa tuotteiden kestävyyteen, korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä velvoitteita, jotka osaltaan kannustavat uudistamaan tuotantoprosesseja. On myös tärkeää purkaa sisämarkkinoilta uusioraaka-aineiden liikkuvuutta rajoittavat esteet. Jätteissä on paljon taloudellista potentiaalia, jonka hyödyntämiseen Euroopassa on nyt tartuttu”, Virkkunen toteaa.

Virkkunen toimi teollisuusvaliokunnassa yhtenä EPP-ryhmän kiertotalousvastaavista.