Osaaminen vastaus globalisaatioon

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen kannustaa parempaan globalisaatioon vastaamiseen Suomessa ja EU-jäsenmaissa. Osaaminen ja joustavat työmarkkinat ovat avaimia kansainvälisessä maailmassa menestymiseen.

Virkkunen keskusteli teemasta sunnuntaina Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä. Euroopan komissio julkisti toukokuussa oman keskusteluasiakirjansa globalisaation valjastamiseksi. Sen mukaan 55 prosenttia eurooppalaisista näkee globalisaation ennenkaikkea mahdollisuutena, mutta 45 prosenttia kokee sen lähinnä uhkaksi.

– Vaikka globalisaatio on monella tapaa lisännyt vaurautta ja elämänlaatua, kiristynyt kilpailu on merkinnyt myös perinteisten työpaikkojen menetyksiä. Ihmisten pettymys ja huoli näkyi isosti sekä Yhdysvaltain että Ranskan presidentinvaaleissa, Virkkunen sanoo.

Hyvän peruskoulutuksen ja digitaalisten valmiuksien ansiosta suomalaisilla on Virkkusen mukaan eurooppalaisittain keskimääräistä paremmat valmiudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Hän kiittelee myös meneillään olevaa ammatillisen koulutuksen uudistusta, jolla pyritään vastaamaan muuttuneisiin työelämän tarpeisiin.

– Vastaavia uudistuksia, kuten paikallisen sopimisen lisäämistä ja sosiaaliturvan uudistamista tarvittaisiin myös työmarkkinoilla. Kansallisesti tärkeintä on edelleen huolehtia suomalaisten osaamisesta ja koulutuksesta. Jokaisella on oltava paitsi riittävät perusvalmiudet ja taidot, myös mahdollisuus jatkuvasti päivittää omaa osaamistaan.

Kansainvälinen kauppa tuo jo puolet maailman kansantulosta, Euroopan työpaikoista joka seitsemäs on suoraan riippuvainen viennistä. Jokainen lisämiljardi vientiä tarkoittaa Euroopalle keskimäärin 14 000 työpaikkaa.

– Kaikkien vaikeuksien keskellä on hyvä muistaa, että Euroopan unioni on edelleen maailman suurin kauppamahti, investoija ja kehitysavun antaja. Niillä linjauksilla joita Eurooppa tekee, on vaikutusta koko maailman kehitykseen. Kun USA nyt hapuilee, on Euroopan unionin otettava entistä vahvempi rooli. Suomen kannattaa olla tässä etujoukoissa, Virkkunen sanoo.

Henna Virkkunen - Kokoomus