Rahahanat on voitava myös sulkea

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen haluaa, että Euroopan unioni uudistaa budjettikäytäntöjään perusteellisesti. ”Iso-Britannian EU-ero jättää talousarvioon miljardien aukon, mutta se myös tarjoaa mahdollisuuden uudistaa budjettia. Nykyisin jäsenmaat kierrättävät aluekehitystukiin ja maatalouteen yli 70 % unionin budjetista, vaikka eurooppalaista lisäarvoa saataisiin kasvatettua paremmin mm. turvallisuuden ja puolustuksen, tieteen ja rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden avulla”, Virkkunen sanoo.

Neuvottelut Euroopan unionin budjetin uudistamisesta ovat käynnistymässä. Komissio esitteli kuluvalla viikolla keskustelun pohjaksi viisi mahdollista mallia budjettikäytännön uudistamiseksi. Euroopan parlamentti keskustelee asiasta ensi viikolla täysistunnossa Strasbourgissa.

Komission mallit lähtevät aiemmin keväällä julkaistun valkoisen kirjan skenaarioista EU:n mahdollisiksi poluiksi vuoteen 2025 mennessä. ”Jos uusiin painopisteisiin, kuten muuttoliikkeen hallintaan tai puolustusyhteistyöhön halutaan lisätä rahoitusta jäsenmaksuja kasvattamatta, on selvää että leikkuriin joutuvat maataloustuet ja koheesiovarat. Tämä on järkevää politiikkaa myös Suomen kannalta”, Virkkunen jatkaa.

Virkkunen tukee mm. Saksan esittämää ajatusta siitä, että Euroopan unionin perusarvojen kunnioittaminen on tulevalla budjettikaudella yksi rahoituskriteeri. ”Lehdistön vapaus, oikeusvaltioperiaatteen sekä vapauden, kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistäminen on kirjattu EU:n päätavoitteeksi. Näitä vaadimme myös jäseniksi halajavilta, mutta keinot ovat vähissä kun rikkomuksia tapahtuu jäsenmaissa”, Virkkunen sanoo.

Puolan ja Unkarin tilanne on erityisen huolestuttava. Molempien epäillään rikkoneen oikeusvaltioperiaatteita kaventaessaan mm. lehdistönvapautta ja rajoittaessaan tuomioistuinlaitoksen toimintaa. Lopulta oikeusvaltiomekanismi voi johtaa tilapäiseen äänioikeuden menettämiseen neuvostossa. ”Sanktio ei ole riittävä. Koheesiovarojen jäädyttäminen olisi nopea ja tehokas toimi”, Virkkunen arvioi.