Investointeja tulevaisuuteen on lisättävä

Koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja madaltavan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT Housen avajaisissa yhdessä koulutuskomissaari Tibor Navracsicsin kanssa tiistaina puhunut kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen vaatii kaikkia EU:n jäsenmaita investoimaan vahvemmin koulutukseen ja tutkimukseen.

EU-jäsenmaiden tavoitteeksi on asetettu T&K-menojen nostaminen vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Toteutuessaan tavoite loisi EU-alueelle arviolta 3,7 miljoonaa uutta työpaikkaa ja kasvattaisi EU:n vuotuista BKT:ta lähes 800 miljardilla eurolla. Tällä hetkellä kolmen prosentin tavoitteeseen yltävät vain Suomi, Ruotsi, Tanska ja Itävalta.

– Tavoitteen mukaan EU:n piti olla maailman kilpailukykyisin alue vuonna 2020. Sitä ei saa unohtaa, vaan investointeja tulevaisuuteen on lisättävä, toteaa Virkkunen.

EU-komission vuoden 2017 Innovation Scoreboard osoittaa, että EU:n innovaatiokyky on viime vuosina kokonaisuudessaan kohentunut, mutta samaa kehitystä tapahtuu muuallakin. Kaikkein nopeinta kehitys on nyt Kiinassa.

– Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan investoiminen on paras tapa vastata globaaliin kilpailuun. Pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa vain, mikäli pysymme kehityksen kärjessä. Pelkkä tutkimusrahoitus ei riitä, vaan meillä täytyy olla myös muu innovaatioihin kannustava toimintaympäristö: säädökset, markkinat, pääomaa, muistuttaa Virkkunen.

EU:n tutkimusohjelma Horisontti 2020:n kautta kanavoidaan lähes 80 miljardia euroa tutkimus- ja innovointirahoitusta vuoteen 2020 mennessä.

– Kansainvälisyys on yksi paras tapa parantaa koulutuksen ja tutkimuksen sekä innovaatioympäristön laatua. Tämä on nähtävissä esimerkiksi nykyisen Erasmus+-opiskelijavaihto-ohjelman, sekä tutkimusalan kansainvälisen Marie Curie-henkilöstövaihto-ohjelman hyvissä tuloksissa. Kansainvälinen vaihtojakso tulisi sisällyttää korkeakouluopintoihin koko Euroopassa, Virkkunen sanoo.

Hän pitää Britannian eroa EU:sta isona menetyksenä Euroopan koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuden kannalta.

– Britannian yliopistot ovat erittäin merkittäviä yhteistyökumppaneita sekä huippututkimuksen, että tutkija- ja opiskelijavaihdon näkökulmasta koko Euroopalle. Onneton Brexit tuo nyt turhaa epävarmuutta eurooppalaisen tutkimusalueen tulevaisuudelle.

Virkkunen pitää toivottavana, että Britannia pysyisi jatkossakin mukana sekä EU:n tutkimus- että opiskelijavaihto-ohjelmissa.

– Tämä riippuu kuitenkin täysin neuvottelujen onnistumisesta. On selvää, ettei Britannia voi EU:n ulkopuolella saada parempia ehtoja kuin jäsenenä, Virkkunen sanoo.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen puhui European Institute of Innovation & Technology (EIT) Housen avajaisissa Brysselissä tiistaina 26.9.2017. Tiistaina ja keskiviikkona järjestetään Euroopan parlamentissa myös Science is Wonder-ful! -tapahtuma perjantaista kansainvälistä tutkijoiden yötä ennakoiden.

Henna Virkkunen - Kokoomus