Tekoälystrategiasta puuttuu toistaiseksi tärkein pilari

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen pitää Tekoälytyöryhmän ehdotuksia pääosin hyvinä. ”Tekoäly tulee muuttamaan maailmaa erittäin nopeasti. On hyvä, että pohditaan keinoja, jolla esimerkiksi työelämän muutoksiin voidaan varautua”, Virkkunen arvioi. Työryhmä luovutti väliraporttinsa ministeri Lintilälle maanantaina.

Kummallisena Virkkunen pitää kuitenkin työryhmän valitsemaa näkökulmaa, joka on hyvin Suomi-keskeinen. ”Tekoäly tarjoaa suuria liiketoimintamahdollisuuksia ja Suomi on kehityksen kärjessä. Samalla todetaan kotimarkkinoiden pienuus, vaikka olemme osa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoita. Kansallisen strategian tärkeimmän pilarin pitäisi olla eurooppalaisen tekoälystrategian luominen. Ministeriöiden kantojen koordinoiminen ei tässä yksin riitä, vaan tarvitaan visio ja oikeita ehdotuksia ratkaisuiksi”, Virkkunen peräänkuuluttaa.

Virkkusen mielestä kotimaiset resurssit eivät parhaimmillakaan riitä kisassa. ”Kiinan ja Yhdysvaltojen etumatkan kiinnikuromiseksi tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä. Erilliset tavoitteet ja pirstaleiset hankkeet vain kasvattavat kilpailijoiden etumatkaa”, Virkkunen sanoo.

”Suomella on suuria mahdollisuuksia tekoälyn suhteen. Korkea koulutustaso ja myönteinen suhtautuminen teknologiaan auttavat uuden omaksumisessa. Ratkaisuja on juuri siksi haettava rohkeasti eurooppalaisella tasolla”, Virkkunen jatkaa. Hän toivoo, että työryhmän jatkotyössä otetaan voimakkaan kansainvälinen ote pohdittaessa toimenpiteitä.

Henna Virkkunen on Euroopan parlamentin Tutkimus- ja energiavaliokunta ITREn jäsen. Parhaillaan Virkkunen valmistelee päätöslauselmaa lohkoketjuista.