Lohkoketjuissa on potentiaalia

Kauppalehti käsitteli kirjoituksessaan (KL 29.12.) paljon esillä olevaa kryptovaluutta Bitcoinia, joka on lohkoketjuteknologian tähän asti tunnetuin sovellus. Kryptovaluutta leimaa nyt aika tavalla koko teknologiaa ja aiheuttaa ehkä turhiakin epäluuloja.

Lohkoketjuja käytetään ja aiotaan käyttää monella muullakin tavalla kuin valuuttana. Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi energiasektorilla tai eri aloilla takaamaan tuotteen alkuperä.

Teknologian ydin on sen läpinäkyvä ja hajautettu tapa käsitellä tietoa, minkä ansiosta voidaan säilyttää tiedon luottamuksellisuus, koskemattomuus ja läpinäkyvyys ilman keskitettyjä hallintajärjestelmiä.

On erinomaista, että Suomessa valtioneuvoston piirissä on ollut aktiivisuutta kartoittaa uusien teknologioiden hyötyjä. Syksyllä liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) teetti selvityksen lohkoketjuteknologian mahdollisuuksista omalla toimialallaan. Mahdollisia käyttökohteita nähtiin muun muassa sähköauton latausasemien käytössä, älykkäissä sopimuksissa ja vakuutuksissa, tietulleissa ja ajoneuvon ajokilometrien todentamisessa. Kuten monet muut lohkoketjuja tarkastelleet tahot, katsoi LVM teknologian olevan potentiaalinen, mutta vielä keskeneräinen ja monin tavoin tuntematon.

Viime vuoden loppupuolella julkistettiin myös valtioneuvoston tilaama teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvitys lohkoketjuteknologiasta sosiaali- ja terveyspalveluiden tehostamisessa. VTT esitti kehitettäväksi hyvinvointirahaa, joka täydentäisi asiakasseteliä hyvinvoinnin tukemisessa.

Nyt on oikea aika ennakkoluulottomasti tutkia lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia. Osa pitää sitä internetin keksimiseen verrattavana mullistuksena, osan mielestä kyseessä on aivan ylihypetetty teknologia, johon mystisyyden verho vain tuo lisää kierroksia.

Euroopan parlamentin teollisuus- ja tutkimusvaliokunnassa valmistelemme parhaillaan EU-parlamentin kantaa siihen, miten voisimme parhaiten tukea ja vauhdittaa lohkoketjuteknologiaan perustuvia innovaatioita Euroopassa, ja toisaalta mihin riskeihin on syytä lainsäädännöllä varautua. Toimin tässä oman EPP-ryhmäni vastaavana.

Myös Euroopan komissio on hiljattain lanseerannut EU:n lohkoketjufoorumin, joka tulee toimimaan vuoden 2018 alkupuolella alan yhteistyöfoorumina ja asiantuntijaelimenä.

Suomalaisilla on paljon aiheesta osaamista ja näkemystä, on tärkeää että olemme näyttämässä suuntaa tässä myös koko Euroopan kehitykselle.

Kolumni julkaistu Kauppalehdessä 8.1.2018.