Kokoomusmepit vastustavat ylikansallisia EU-vaalilistoja

Kokoomusmepit Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa vastustavat ylikansallisia eurovaalilistoja. Heidän mukaansa yhteiset vaalilistat etäännyttäisivät meppejä valitsijoistaan ja suosisivat vain suuria maita.

”Jos meppi edustaa yli puolta miljardia eurooppalaista, niin edustaako hän silloin enää ketään? Haluan, että äänestäjät tuntevat ehdokkaansa ja edustajansa. Aito demokratia alkaa tästä vuorovaikutuksesta”, korostaa Sirpa Pietikäinen.

”Me europarlamentaarikot edustamme suoraan kansalaisia, ja siinä vuorovaikutus ja yhteydenpito ovat tärkeässä roolissa. Suomikin sinänsä on jo iso vaalipiiri, saatikka että joku meppi edustaisi suoraan kaikkia EU-kansalaisia. Yleiseurooppalaiset listat saattaisivat johtaa myös suurten maiden ylivaltaan”, pohtii Henna Virkkunen.

”Romaniaa pienemmät maat tuskin saisivat yhteiseltä listalta ehdokkaitaan edes läpi”, täydentää Petri Sarvamaa.

Kokoomusmepit kiittävät esitystä parlamentin paikkamäärän vähentämisestä 46 paikalla ja korostavat, että jatkokäsittelyssä sitä ei pidä enää nostaa perussopimusvaliokunnan esittämästä 705 paikasta.

”On aivan selvää, että parlamenttipaikkojen täytyy vähentyä brittien lähdön myötä. Tästä täytyy myös pitää kiinni: kansalaiset eivät ansaitse iltalypsyä meppipaikkojen turhaksi lisäämiseksi”, sanoo Sarvamaa.

”Brittien paikat olisi voinut jättää kokonaan täyttämättä. Puolueiden kesken syntynyt kompromissi on kuitenkin varsin tasapainoinen, kun pääosa paikoista jätetään täyttämättä ja nyt aliedustetut maat saavat joitakin lisäpaikkoja. Näin Suomenkin meppimäärä palautuu takaisin 14 edustajaan”, toteaa puolestaan Virkkunen.

Parlamentti äänestää esityksestään vuoden 2019 jälkeiseksi parlamentin paikkajaoksi täysistunnossaan Strasbourgissa keskiviikkona. Lopullisen päätöksen asiassa tekee neuvosto.