Kokoomusmepit: Viisarien siirtelystä on luovuttava

”Suomi sijaitsee jo valmiiksi aikavyöhykkeensä länsireunalla. Vaikutukset tuntuvat meillä pahiten. Suomessa olisi itseasiassa luonnollisempaa noudattaa samaa aikaa Keski-Euroopan kanssa (UTC+1). Aamut olisivat valoisampia, mikä on hyvä terveyden kannalta”, sanoo Petri Sarvamaa.

”Lääketieteellinen ymmärrys vuorokausirytmistä on kehittynyt huimasti. Tutkimustulokset viisarien siirtelyä vastaan kahdesti vuodessa ovat selviä. Kesäaikaa ei voida enää perustella taloudellisilla syillä ja jättää terveydellisiä tekijöitä huomioimatta”, korostaa puolestaan Sirpa Pietikäinen.

”Asia on parlamentissa esillä vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Suurin osa mepeistä vastustaa viisareiden siirtelyä ja sen lopettamisen puolesta on vedottu komissioon moneen kertaan. Olen itse mukana asian puolesta työskentelevässä ryhmässä, jossa olen nähnyt kuinka asiasta kertominen tuo sille parlamentissa jatkuvasti lisää kannattajia”, toteaa Henna Virkkunen.

Kokoomusmepit kiittävät myös Suomea siitä, että hallitus ryhtyi kansalaisaloitteen perusteella viemään eteenpäin EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä luopumista jäsenmaiden muodostamassa neuvostossa.

”Tässä on hyvä edetä parlamentin ja neuvoston puolella yhtenä rintamana. Lopulta tarvitaan kuitenkin komissiolta esitys kesäaikadirektiivin muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Tärkeää on, että se tapahtuu yhtenäisesti koko EU:n alueella. Tarkoitus ei ole häiritä sisämarkkinoita tai liikennettä”, muistuttaa Sarvamaa.

”Asian edetessä Suomen kannattaisi samassa yhteydessä siirtyä Keski-Euroopan aikaan, mikä toisi hyötyä taloudellemme ja olisi myös tutkimusten mukaan vuorokausirytmimme kannalta suotuisa vaihtoehto”, toteaa Pietikäinen.

Parlamentin täysistunto keskustelee ja äänestää torstaina liikennevaliokunnan päätöslauselmaluonnoksesta, jossa pyydetään komissiota luopumaan kellojen siirtämisestä kaksi kertaa vuodessa. Äänestyksessä on myös vaihtoehtoinen esitys, jossa komissiota pyydetään arvioimaan kesäaikadirektiivi ja ehdottamaan siihen muutoksia, mikäli arvio osoittaa ne tarpeellisiksi. Kesä- ja talviajasta säädetään EU:n kesäaikasäännöksiä koskevassa direktiivissä (2000/84/EY).