Suomalaisyritykset mukaan kehittämään EU-puolustusteknologiaa

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen kannustaa suomalaisyrityksiä hakeutumaan aktiivisesti mukaan Euroopan unionin puolustusteollisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. EU:n historian ensimmäinen puolustusteollisuuden kehittämisohjelma on parhaillaan perusteilla. EU-parlamentti äänestää neuvottelumandaatistaan ohjelman perustamiseksi tänään tiistaina Strasbourgissa.

”Kyseessä on varsin mittava puolustusteollisuuden kehittämisohjelma. Siihen on varattu rahoitusta kahdelle ensimmäiselle vuodelle 500 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2020 jälkeen summa on määrä kasvattaa miljardiin vuodessa. Ohjelmalla vivutetaan kansallista rahoitusta, ja sen on arvioitu tuovan jopa viisinkertaiset investointivaikutukset”, teollisuusvaliokunnan jäsen Virkkunen kertoo.

Teollisuusvaliokunnan kannan mukaisesti EU:n osarahoitusta puolustustarvikkeiden yhteisen kehittämiseen ja hankintoihin voisivat saada hankkeet, joissa mukana olisi vähintään kolme yritystä kolmesta eri jäsenmaasta. Myös pk-yrityksille on varattu oma 10 prosentin siivunsa rajat ylittäviin hankkeisiin.

Tukea voisivat saada sekä unionissa kehitettävät uudet puolustusteollisuuden tuotteet ja teknologia, että olemassa olevien tuotteiden ja teknologian päivittäminen: kehittäminen, testaaminen, prototyypit ja standardointi. Jäsenvaltiot voisivat esimerkiksi yhdessä kehittää miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa teknologiaa, satelliittiviestintää tai kyberpuolustusta.

Tavoitteena on kannustaa jäsenmaita lisäämään puolustusalan yhteisiä investointeja ja puolustustarvikkeiden ostoja turvallisuuden vahvistamiseksi. Virkkusen mukaan ison puolustusteollisuuden Ranska on ollut ohjelman perustamisessa huomattavan aktiivinen.

”Mutta ei ohjelmaa pidä jättää muutamien isojen jäsenmaiden hyödynnettäväksi, sillä suomalaisyrityksillä on paljon puolustusalan osaamista ja tuotekehitystä, joilla on kysyntää eurooppalaisissa hankkeissa”, sanoo Virkkunen.

Hän muistuttaa, että jo viime vuonna EU-komissio avasi myös 90 miljoonan euron tutkimusrahapotin haettavaksi puolustusalan tutkimukseen, kuten robotiikkaan, elektroniikkaan, metamateriaaleihin ja salattuihin ohjelmistoihin. Jatkossa tutkimusohjelman rahoitustaso on määrä nostaa 500 miljoonaan euroon vuodessa.

”Puolustusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiivistäminen on ensimmäinen konkreettinen askel EU:n puolustusyhteistyön tiivistämisessä. Siihen on myös vahvat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet: on arvioitu että puutteellinen yhteistyö, hajanaisuus ja toisaalta päällekkäisyydet maksavat EU-jäsenmaille ylimääräistä puolustuksessa jopa 26 miljardia euroa vuodessa. Kun puolustusbudjeteissa muutenkin on vajetta, kaikki rahoitus kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti”, Virkkunen summaa.

 

Henna Virkkunen - Kokoomus