Työ metsien puolesta jatkuu

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen kehuu metsien hiilinieluja koskevassa LULUCF-asetuksessa saavutettua lopputulosta. EU-parlamentin täysistunto äänestää tiistaina lopullisesta kannastaan asetukseen.

”Olen tyytyväinen kolmikantaneuvottelujen tulokseen. Komission alkuperäinen esitys laskentaperiaatteista oli epäreilu Suomea kohtaan, joka on huolehtinut metsien kestävästä käytöstä ja jossa on varaa myös kasvattaa metsien käyttöä”, Virkkunen sanoo.

Vuonna 2016 Suomen metsien kestävästä kasvusta käytettiin 87 prosenttia. Suomalaiset metsät kasvavat koko ajan enemmän kuin niitä hakataan.

LULUCF-asetuksen myötä Suomi ja muut EU-maat valmistelevat nyt maittaisia vertailutasojaan. Vertailutasoilla tarkoitetaan metsistä aiheutuvien päästöjen ja poistumien perusteella suoritettavaa laskentaa. Suomessa työtä tekee Luonnonvarakeskus. Pääperiaatteista on sovittu, mutta yksityiskohdat ovat vielä hiottavana. Vertailutasojen tulee olla valmiina vuoden kuluttua, minkä jälkeen suoritetaan niiden arviointi.

”EU-parlamentissa viime syksynä tehty työ asetuksen muuttamiseksi oli ratkaisevan tärkeä hyvän neuvottelutuloksen saavuttamiseksi”, Virkkunen muistuttaa.

Metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan, mutta EU:n yhteinen ilmasto- ja energiapolitiikka vaikuttaa suuresti suomalaisten metsien käyttöön. Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. EU:n metsät sitovat vuosittain yhteensä 10,9 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

“Metsien kannalta on tärkeät ajat meneillään, kun uusiutuvan energian direktiivistä (RED2) käydään trilogineuvotteluja, EU:n biotalousstrategiaa päivitetään ja muovistrategiaa toimeenpannaan. Myös EU:n metsästrategiasta tehdään parhaillaan arviointia”, Virkkunen sanoo.

”EU:n pyrkimys siirtyä laajasti raaka-aineiden kestävään käyttöön ja kiertotalouteen tarjoaa Suomelle puupohjaiselle biotaloudelle isoja mahdollisuuksia. Suomessa kehitettyjä puupohjaisia materiaaleja käytetään jo muun muassa kangaskuiduissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja bioöljyssä. Puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja muoveja. Suomalaisten kannattaa olla nyt aktiivisesti mukana EU-tason tutkimus- ja kehitysohjelmissa”, summaa Virkkunen.

Henna Virkkunen - Kokoomus