Rekkojen päästönormit vauhdittavat innovaatioita

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen kannattaa päästörajojen asettamista myös raskaille ajoneuvoille. EU-komissio esittää osana puhtaan liikenteen pakettia ensimmäistä kertaa hiilidioksidipäästönormeja myös rekoille ja busseille. Esityksen mukaan vuonna 2025 uusien kuorma-autojen keskimääräisten CO2-päästöjen on oltava 15 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019 ja vuonna 2030 niiden on oltava 30 prosenttia pienemmät. Jo aiemmin vastaavia rajoja on esitetty henkilöautoille.

”Euroopan on jo korkea aika herätä liikenteen päästöjen vähentämiseen. Liikenne tuottaa 25 prosenttia kaikista EU-alueen päästöistä. Toisin kuin muilla sektoreilla, liikenteessä päästöt ovat vain kasvaneet ja kun liikennemäärät edelleen tulevat voimakkaasti kasvamaan, vaatii päästöjen vähentäminen todella tanakoita toimia”, Virkkunen sanoo.

Rekkojen ja bussien osuus Euroopan päästöistä on kuusi prosenttia. Virkkusen mukaan Euroopan unioni tulee nyt vähän jälkijunassa, sillä sekä USA, Kanada, Japani että Kiina ovat jo aiemmin päättäneet raskaan liikenteen päästöjen rajoittamisesta.

”Autoteollisuus on Euroopan suurimpia teollisuuden aloja, ja suurin tutkimus- ja tuotekehitysinvestori. Meillä on edelleen täydet mahdollisuudet nousta puhtaan liikenteen edelläkävijäksi maailmassa, mutta se edellyttää uuden teknologian tehokasta käyttöönottoa. Nyt esitetyt päästövaatimukset kannustavat yrityksiä uusiin innovaatioihin. Myös autonvalmistajille tässä esitetty aikataulu on realistinen”, Virkkunen sanoo.

Esitys raskaan liikenteen CO2-päästörajoista on osa EU-komission toukokuussa esittelemää kolmatta liikkuvuuspakettia. Massiivinen paketti sisältää toistakymmentä aloitetta koskien muun muassa tieliikenteen turvallisuuden parantamista, automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönottoa ja puhtaampaa liikennettä.

EU-parlamentti keskustelee liikkuvuuspaketista kuluvan viikon Strasbourgin täysistunnossa.

Virkkunen muistuttaa, että ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus on jatkuvassa kasvussa ja tätä kasvua tulee tukea kestävällä tavalla.

”Suomi on tästä oiva esimerkki, sillä Suomi on ainoita maita EU:ssa, jossa liikenteen päästöjä on pystytty vähentämään talouden silti kasvaessa. Meilläkin muutos parempaan on tapahtunut vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana uuden teknologian ja puhtaampien polttoaineiden ansiosta.”

Virkkusen mukaan liikennesektorilla haasteet ovat suuria, mutta ratkaisujakin löytyy.

”Moottorien kehittämisen lisäksi on kehitettävä aerodynamiikkaa, vaihteistoja ja sähköistyttävä. Myös uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä polttoaineilla, samoin kuin koko liikenneinfralla ja tehokkaalla logistiikalla on iso merkitys päästöihin”, Virkkunen kuvaa.

Osana liikkuvuuspakettia EU-komissio esittää puhtaan liikenteen edistämiseksi myös helpotuksia aerodynaamisempien kuorma-autojen suunnitteluun, parannuksia rengasmerkintöihin ja kilpailukykyisen, kestävän akkutuotannon toimintasuunnitelmaa. Seuraavaksi esitykset tulevat EU-parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn.