Tuukkalan Taidetuvassa tiivistyy Euroopan kulttuuriperintövuoden henki

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen puhui Tuukkalan Taidetuvan kesän avajaisissa sunnuntaina 1.7.2018 Hirvensalmella. Euroopan unionissa vietetään parhaillaan kulttuuriperintövuotta, jossa rohkaistaan kaikkia mukaan kulttuuritapahtumiin ja pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä omassa arjessa. Suomessa vuoden teemana on osallisuus.

”Kulttuuri, kulttuuriperintö ja taide ovat kestävän ja rauhanomaisen Euroopan yhteinen voima. Tuukkalan Taidetuvan kesä on hieno esimerkki osallisuudesta ja yhdessä tekemisestä. On upeaa nähdä kuinka nuoret omalla aktiivisuudellaan ovat saaneet mukaan laajasti sekä taiteilijoita että yrittäjiä”, Virkkunen kehui.

Vaikka kulttuuripolitiikka kuuluu Euroopassa jäsenmaiden omaan lainsäädäntöön, tukee Euroopan unioni Virkkusen mukaan laajasti kulttuuri- ja luovia aloja sekä kulttuuriperinnön suojelua. Komissio esitti hiljattain merkittäviä kulttuurin budjettilisäyksiä tulevalle rahoituskaudelle.

”Kulttuuri- ja luovilla aloilla on suuri merkitys Euroopan unionin arvopohjalle, kansalaisten osallisuudelle, rauhalle, kasvulle ja tulevaisuudelle”, tiivisti Virkkunen.

Virkkunen nosti esiin myös taiteen vaikutukset hyvinvoinnille ja terveydelle.

”Taide ja museot tekevät hyvää. On useita kansainvälisiä tutkimustuloksia siitä, että kulttuurilla, taiteilla ja sosiaalisella osallisuudella on selvä yhteys ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.”

Puheessaan Virkkunen kiitti suomalaisten kulttuuriperinnön arvostusta sekä yhdessä tekemisen henkeä. Suomen ensimmäinen kulttuuribarometri osoitti, että 87 prosenttia suomalaisista pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä erittäin tärkeänä ja ajattelee, että kaikkien tulee voida nauttia kulttuuriperinnöstä.

Henna Virkkunen - Kokoomus