Kokoomuksen Virkkunen EU-parlamentin pääneuvottelijaksi Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen on valittu EU-parlamentin pääneuvottelijaksi Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa. Ohjelmalla on esitetty rahoitettavaksi yli 42 miljardilla eurolla energia-, liikenne- ja digitaalista infrastruktuuria rahoituskaudella 2021-2027.

Tavoitteena on verkottaa Eurooppa entistä tiiviimmin yhteen, ja vahvistaa näin sisämarkkinaa ja kilpailukykyä.

”Energian osalta painopiste tulee siirtymään kaasuputkista nyt sähköverkkojen siirtoyhteyksiin ja älyverkkoihin. Liikenteessä TEN-T ydinverkon rakentaminen jatkuu, ja digitaalisella puolella aloitetaan investoinnit 5G-verkkoon. Ja erityisesti pyritään linkittämään liikenne-, energia- ja digitalisaatio entistä tiiviimmin yhteen”, Virkkunen sanoo.

Ilmastonmuutoksen torjuminen näkyy ohjelmassa läpi linjan. 60 prosenttia rahoituksesta on määrä suunnata tätä tukeviin hankkeisiin.

Uutena osiona ohjelmassa on varattu 6,5 miljardia euroa sotilaallisen liikkuvuuden varmistamiseen yli rajojen. Kyseessä on EU:n ja NATOn yhteistyöhanke. Suunnitelmaa tarvittavista investointikohteista valmistellaan parhaillaan.

”Suomen kannalta tärkeää on, että eurooppalainen liikenteen ydinkäytävä esitetään nyt ohjelmassa jatkettavaksi Helsingistä Tornion kautta Luulajaan. Tähän asti Euroopan liikennekartalla on näkynyt vain pala eteläistä Suomea. Nyt arktinen ulottuvuus on nostettu näkyviin, ja TEN-T-käytävän jatkaminen pohjoiseen mahdollistaisi varsin merkittävän EU-rahoituksen hakemisen erityisesti ratahankkeille”, Virkkunen sanoo. Parhaillaan ohjelman rahoituksella rakennetaan Rail Balticaa.

Suomen merkittävin hanke kuluvalla kaudella on ollut energiapuolella: Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken 250 miljoonan kokonaiskustannuksista 75 prosenttia katetaan EU:n rahoituksella.

Verkkojen Eurooppa-ohjelma eli Connecting Europe Facility (CEF) on osa Euroopan unionin monivuotista rahoituskehystä. EU-parlamentin tavoitteena on saada ohjelmia ja budjettia koskevat neuvottelut ja vuoden 2021-2017 rahoituskehys kokonaisuudessaan neuvoteltua jäsenmaiden kanssa loppuun vielä tämän vaalikauden aikana.

Komission esitys ja lisätietoa: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en

Henna Virkkunen - Kokoomus