Kokoomusmepit: Unkari loukkaa yhteisiä arvoja

Euroopan parlamentti on kirjannut lukuisia huolenaiheita keskiviikkona äänestettävään mietintöesitykseen ja katsoo, että Unkarin viimeaikainen kehitys uhkaa loukata vakavasti Euroopan unionista annetun sopimuksen arvoja.

Kokoomusmepit ovat samaa mieltä parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa ja aikovat äänestää päätöslauselman puolesta.

”Euroopan kansanpuolue on eurooppalaisten sisarpuolueidensa kanssa tehnyt töitä ja taistellut oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, moniarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolesta koko olemassa olonsa ajan muun muassa kommunismia vastaan. Tätä työtä perusarvojen puolesta sen on jatkettava myös Unkarin osalta”, sanoo Sirpa Pietikäinen.

”Liittyessään Euroopan unioniin jokainen jäsenmaa on sitoutunut yhteisiin arvoihin. Näistä arvoista Unkari on luisunut huolestuttavasti. Se on pyrkinyt rajoittamaan median vapautta, yhdistymisvapautta ja akateemista vapautta tavoilla, joita ei voi hyväksyä. Demokraattisen yhteiskunnan perustaa on vaalittava, ei rapautettava. Tähän kuuluu muun muassa oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja riippumattomaan oikeuslaitokseen”, muistuttaa Henna Virkkunen.

”Euroopan unioni tarvitsee parempia ja monipuolisempia keinoja perusarvojensa puolustamiseen, sillä uhkia nousee useista maista. Komission esitys EU:n yhteisen budjettirahoituksen leikkaamiseksi hallituksilta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta on tässä työssä erinomainen ja tärkeä esitys”, painottaa Petri Sarvamaa, joka on myös parlamentin pääneuvottelija asiassa.