Osaamisella Eurooppa nousuun

Lähdin neljä vuotta sitten Euroopan parlamenttiin tekemään työtä sen eteen, että Suomi, suomalaiset ja Eurooppa pärjäisivät myös tulevaisuudessa. Paljon on menty eteenpäin. Talouskasvu ja työllisyys ovat korkeimmalla tasolla sitten kymmeneen vuoteen. Eurooppalainen sisämarkkina on vahvistunut, kauppasopimuksia solmitaan kiihtyvällä tahdilla ja investoinnit on saatu uuteen vauhtiin.

Samaan aikaan sekä taloudessa että turvallisuusympäristössä epävarmuus on kasvanut. Globalisaatio ja työn murros haastavat Eurooppaa.

Ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja turvallisuusympäristön epävakauden aiheuttamat haasteet ratkotaan parhaiten osaamista vahvistamalla. Sitä on tehtävä Euroopassa joka tasolla. Maailma muuttuu ja osaamistarpeet uudistuvat.

Jo nyt perustaidoissa niin lapsilla kuin aikuisillakin on isoja puutteita. EU-maissa viidennes peruskoulun päättävistä suoriutuu heikosti lukemisesta, matematiikasta ja luonnontieteistä. Yli kolmanneksella työikäisistä on heikot tai ei minkäänlaisia digitaalisia taitoja. Samaan aikaan automatisaatio ja robotisaatio muuttavat työelämää isosti, ja moni on huolissaan työpaikastaan tulevaisuudessa.

Koulutusjärjestelmän uudistuksia tarvitaan lähes jokaisessa EU-maassa, kaikilla tasoilla. Hyvän peruskoulutuksen lisäksi on huolehdittava siitä, että ihmisillä on nykyistä parempi mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan koko työuran ajan. Silloin jokainen pärjää muutoksessa ja voi luottaa tulevaan. Se luo sitä vakautta, turvallisuutta ja tulevaisuuden uskoa, mitä kaikki tarvitsevat. Se luo kilpailukykyä ja kestävää talouskasvua.

Vaikka koulutus sinänsä kuuluu jokaisen EU-maan omaan toimivaltaan, lopulta koko Euroopan pärjääminen kulminoituu juuri osaamiseen. Kuinka kykenemme vastaamaan  maailman muutoksiin; niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin koko Euroopan tasolla.

Tässä Suomen tulevana EU-puheenjohtajamaana on nyt otettava johtajuutta. Osaaminen on alue, josta Suomi kansainvälisesti tunnetaan ja siinä meitä kuunnellaan.

Euroopan on napattava kilpailijat kiinni myös tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Aikoinaan asetettiin tavoite, että vuonna 2020 Euroopan unionissa 3 prosenttia bruttokansantuotteesta käytettäisiin T&K-investointeihin. Tästä ollaan vielä kaukana. Olemme jääneet pahnanpohjimmaiseksi: jopa Kiina on ohittanut Euroopan.

Siksi olen Euroopan parlamentissa esittänyt, että tulevalla rahoituskaudella EU-budjetissa Horizon-tutkimusohjelmaa kasvatetaan 50 prosenttia.

Tämä on myös Euroopan parlamentin enemmistön kanta. Vain korkeatasoisella tieteellä, tutkimuksella ja innovaatioilla kyetään ratkaisemaan isot maailmanlaajuiset ongelmat.

Eurooppa tarvitsee uutta, osaavaa väkeä. Meidän on tehtävä Euroopasta paikka, jonne yritykset haluavat investoida ja jossa ne haluavat kasvaa. Sellainen paikka, jonne yritteliäimmät ja idearikkaimmat ihmiset kaikkialta maailmasta haluavat tulla opiskelemaan, tekemään työtä, yrittämään, ideoimaan ja rakentamaan uutta.

Se edellyttää innovaatioille suotuisaa toimintaympäristöä: hyvää koulutusta, toimivaa sisämarkkinaa ja kasvurahoitusta, ennakoitavaa lainsäädäntöä ja osaavaa työvoimaa.

Meidän on rakennettava Eurooppaa, joka rohkaisee jokaista yrittämään ja käyttämään kykyjään. Tarvitaan lisää kannustavuutta, sivistystä, turhan sääntelyn karsimista ja vapautta luoda uutta. Silloin Eurooppa ja Suomi pärjää myös tulevaisuudessa.

Iltalehden blogi 16.9.2018.