Tietoa kirjoittajasta

Evilla Lumme

Evilla on 17-vuotias lukiolainen, kokoomusnuori ja järjestöaktiivi Rovaniemeltä.

Lappi ja matkailu

Lappi ja matkailu. Nykyään nämä kaksi asiaa sopivat yhteen kuin nenä päähän. Matkailu tarjoaa nyt ja tulee tulevaisuudessakin tarjoamaan meille paljon mahdollisuuksia kuten työpaikkoja ja mahdollisuuksia kohdata uusia kulttuureita omassa kotimaassamme. Miten Lapin matkailua kuitenkin voitaisiin kehittää sellaiseen suuntaan, että se on entistä enemmän ympäristöystävällistä? Miten voisimme kannustaa suomalaisia ja muiden EU-maiden nuoria kouluttautumaan entistä enemmän matkailun pariin?

Koko ajan kasvava matkailubisnes tuo mukanaan toki yhä enemmän tarjolla olevia työpaikkoja. Itse nuorena koen, että meille ei kouluissa kerrota tarpeeksi miten hienoja mahdollisuuksia työskentely matkailun parissa tuo. Tähän täytyy tulla muutos. Meitä nuoria tulisi kannustaa hakeutumaan matkailualan pariin entistä enemmän. Oman kokemukseni mukaan osasyy siihen, miksi korkeakoulutason matkailualan opinnot ei kiinnosta on se, että niitä ei voi opiskella Suomessa kuin Lapin Yliopistossa. Tuntuu siltä, että moni nuori pelkää lähteä opiskelemaan tänne Lappiin. Voisimmeko jotenkin tehdä Lapin ja sen tarjoamat mahdollisuudet tutummaksi EU-maiden nuorille? Olisiko joku tapa, jolla voisimme lisätä nuorten kansainvälisyysmahdollisuuksia jo peruskoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa? Ajattelen, että nuorena saadut kansainvälisyyskokemukset voisivat edesauttaa nuorten hakeutumista matkailun pariin. Perustan tämän näkemykseni siihen, että itse kesävaihdon jälkeen kiinnostuin huomattavasti matkailusta ja kansainvälisyydestä. Onneksi meillä on jo Discover EU. Toivon, että tämä hanke tulee jatkumaan pitkään, sillä Discover EU:n ansiosta monet nuoret pääsisivät näkemään Eurooppaa.

Entäs sitten matkailun ympäristöystävällisyys? Entistä ympäristöystävällisempää matkailua voisimme lähteä tavoittelemaan Jäämeren radan kautta. Se lisäisi Lapin saavutettavuutta muista Pohjoismaista ja samalla helpottaisi liikkumista täällä Lapissa. Erityisesti Rovaniemen ja Kirkkoniemen välinen ratayhteys olisi hieno asia. Junamatkailu olisi kuitenkin huomattavasti parempi matkustusmuoto ympäristön kannalta kuin lentäminen.

Yhteenvetona voisin todeta, että meidän tulisi tarjota nuorille yhä enemmän kokemuksia kansainvälistymiseen, jotta he kiinnostuisivat kansainvälisyydestä ja matkailualasta. Samalla meidän tulee kuitenkin pitää huoli siitä, että kehitämme Lappilaista matkailua vastuullisesti ja ohjaamme ihmisiä käyttämään junaa yhä enemmän lentämisen sijaan.

Hennan kommentti

Euroopan parlamentissa olen todellakin havahtunut siihen, kuinka vähän Suomen politiikassa, tai edes kasvu- ja yrittäjyyspolitiikassa puhutaan matkailusta. EU-parlamentissa se on lähes päivittäinen elinkeinopolitiikan keskusteluaihe paitsi edustamassani liikenne- ja matkailuvaliokunnassa, myös laajemmin.

Tämä siksi, että Eurooppa on maailman suostuin matkakohde. Kaikki viime vuodet toimiala on ollut voimakkaassa kasvussa. Ihmiset matkustavat nyt enemmän kuin koskaan. Niin myös Suomessa, jossa sekä kansainvälisten matkailijoiden määrä että vientiin rinnastettava matkailutulo ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla.

Matkailu on noussut Suomessa jo viidenneksi suurimmaksi vientialaksi. Sen osuus bruttokansantuotteesta on suurempi kuin metsäteollisuuden tai elintarviketeollisuuden. Kuitenkaan se ei poliittisessa keskustelussa saa samanlaista painoarvoa. Ehkäpä siksi, että maan 29 000 matkailuyritystä ovat pääosin pieniä mikroyrityksiä, ja niiden viesti jää liian helposti suurempien jalkoihin.

Jotta alan potentiaali ja kasvumahdollisuudet voitaisiin hyödyntää, ala ja sen kehittämistarpeet tulisi kuitenkin nyt nostaa paljon isommin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lappilainen nuori Evilla Lumme kirjoittaa blogissaan aivan oikein tarpeesta vahvistaa alan koulutusta, sekä ennenkaikkea ohjata ja kannustaa nuoria enemmän hakeutumaan matkailualalle.  Lapissa juuri työvoiman saatavuus on muodostunut alan kehityksen isoimmaksi tulpaksi.

Evilla pohtii blogissaan Lapin matkailun kehittämistarpeita myös kestävyyden näkökulmasta. Suomessa on paljon sellaista, mitä itse emme osaa aina arvostaa mutta mikä on kansainvälisesti aivan huippua. Maailman puhtain hengitysilma, puhdas juoma­vesi, upea luonto: metsät, vesistöt, rauha, hiljaisuus, talven paksu lumipeite, kesäöiden valoisuus. Myös mielenkiintoinen kulttuuritarjonta, hyvät liikuntamahdollisuudet, turvallinen ympäristö, luotettavat toimijat, hyvin toimiva infrastruktuuri ja hallinto. Ne kaikki tekevät Suomesta mielenkiintoisen matkailumaan.

Lähes kaikissa matkailun ennusteissa nostetaan nimenomaan kestävä matkailu ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen tulevaisuuden isoiksi trendeiksi. Luonnon ja hyvinvoinnin pohjalle rakentuvien palvelukokonaisuuksien kysyntä on kasvussa, ja pienemmät matkailukohteet ja paikallinen ruoka nousussa. Nämä kaikki sopivat erinomaisesti Lapin matkailun tulevaisuuteen.

Samoin kun digitalisaation tuomat muutokset, joiden ansiosta myös pienillä matkailuyrityksillä on käytännössä koko maailman markkina auki, kunhan mahdollisuudet osataan hyödyntää.

Kaikkialla Suomessa on edelleen suuret mahdollisuudet kasvattaa matkailua elinkeinona, mutta kansainvälisesti tunnetuin brändi on ilman muuta Lappi. Lapissa matkailun osuus bruttokansantuotteesta on Manner-Suomen korkein, 5,7 prosenttia. Kansainvälinen kasvupotentiaali on valtava. Se edellyttää toimivia ja sujuvia yhteyksiä, osaavaa työvoimaa ja hyvää palvelutarjontaa. Näiden kaikkien eteen kannattaa tehdä työtä.