Suomalaisyritykset rohkeasti maailmalle

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen kannustaa suomalaisyrityksiä hyödyntämään EU:n uusien kauppasopimusten tuomat vientimahdollisuudet.

”Perinteisesti Suomen vienti on ollut vahvasti suuryritysten varassa. Näin ei tarvitsisi olla, sillä koko Euroopan unionin 500 miljoonan asukkaan sisämarkkina on suomalaisille pk-yrityksille auki. Tämän lisäksi EU:n neuvottelemat uudet kauppasopimukset avaavat aikamoisia mahdollisuuksia”, Virkkunen sanoo.

Keskiviikkona EU-parlamentin on määrä äänestää EU-Singapore-kauppasopimuksesta. Vapaakauppasopimus poistaa EU:n ja Singaporen väliltä käytännössä kaikki tullit seuraavan viiden vuoden aikana.

”Suomelle Singapore on tärkein kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa. Vapaakauppasopimus avaa kiinnostavia mahdollisuuksia suomalaisten yritysten vahvuusalueilla, kuten terveysteknologiassa, digitalisaatiossa ja uusiutuvassa energiassa”, Virkkunen sanoo.

EU käy Singaporen kanssa kolmasosan koko ASEAN-maiden kaupasta ja maahan on sijoittautunut noin 10 000 EU-yritystä. Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteena on solmia alueellinen vapaakauppasopimus koko ASEAN-alueen kanssa. Singaporen sopimus on tärkeä askel tätä kohti. Myös Vietnamin kanssa sopimus on enää hyväksymistä vailla.

Samaan aikaan kun USA rakentaa muureja ja virittelee kauppasotaa, Euroopan unioni neuvottelee tiiviisti kauppasopimuksia eri puolille maailmaa.  Tuoreimpana saavutuksena helmikuun alussa astui voimaan EU-Japani-kauppasopimus, joka luo 630 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen. Sopimuksen ansiosta EU:n viennin Japaniin arvioidaan yli kaksinkertaistuvan 180 miljardiin euroon. Yli 90 prosenttia tulleista poistuu välittömästi, mikä tarkoittaa miljardin euron säästöjä, pääosin eurooppalaisille pk-yrityksille.

”Suomi vie Japaniin tavaroita ja palveluita noin kahdella miljardilla vuodessa. Kasvupotentiaali on mittava. Tullit poistuvat, standardit yhtenäistyvät ja Japanin, samoin kuin nyt Singaporen julkiset hankinnat avautuvat eurooppalaisille yrityksille”, Virkkunen sanoo.

Muutama viikko sitten ETLA käynnisti tutkimuksen kauppasopimusten vaikutuksista Suomen talouteen. Virkkusen mukaan vaikutuksista jotakin osviittaa antaa se, että vuonna 2011 voimaan astuneen EU-Etelä-Korea-kauppasopimuksen tuloksena suomalaisyritysten vienti maahan on kasvanut yli 40 prosenttia.

”Näihin vientimahdollisuuksiin soisi useamman pk-yrityksen rohkeasti tarttuvan”, Virkkunen sanoo.

Kauppasopimukset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Jo aiemmin voimaan astui Kanadan kauppasopimus, Vietnam-sopimus on tulossa keväällä hyväksyttäväksi. Meksikon sopimuspäivitystä valmistellaan, ja neuvottelupöydissä ovat eri vaiheissaan etenemässä myös Indonesia, Chile, Etelä-Amerikan Mercosur-ryhmä, Australia ja Uusi-Seelanti.

Henna Virkkunen - Kokoomus