Aluekehitys- ja koheesiovaroista

MEP Henna Virkkusen täysistuntopuheenvuoro tulevista aluekehitys- ja koheesiovaroista EU-parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 13.2.2019.