Suomesta ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen arvioi Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan ottaneen merkittäviä askelia kuluneella EU-vaalikaudella. Nyt päätetyillä toimilla saavutetaan ja arvion mukaan jonkin verran ylitetäänkin EU:n tavoite vähentää päästöjään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”Tahtia on kuitenkin kiristettävä, jotta saavutamme hiilineutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä. EU:n on tiukennettava vuoden 2030 päästötavoitteensa 55 prosenttiin ja saatava kaikki maailman maat mukaan. Suomella on tarjota paljon ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi”, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Suomen suuri vahvuus haasteeseen vastaamisessa ovat hyvin hoidetut metsät. Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsämme kasvavat nyt paremmin kuin koskaan. Metsät ovat sekä mittava hiilinielu että kestävien raaka-aineiden lähde.

”Metsät tarjoavat vaihtoehtoja muoveille ja muille fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville materiaaleille niin lääketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, kosmetiikassa, pakkauksissa kuin tekstiileissäkin. Suomalaiset biopohjaiset innovaatiot ja alan osaaminen ovat iso vahvuus ilmastonmuutokseen vastaamisessa”, Virkkunen painottaa.

Tiistaina Euroopan unionin neuvosto vahvisti lopullisesti tiettyjen kertakäyttömuovien myyntikiellon EU-alueella vuodesta 2021 alkaen. Virkkusen mukaan se avaa isot markkinat suomalaisille biopohjaisille tuotteille.

Seuraavien vuosien isoimpana ympäristöhaasteena hän pitää liikenteen päästöjen vähentämistä. Päästötavoitteiden saavuttamiseksi EU-tasolla panostetaan nyt vahvasti liikenteen sähköistämiseen ja uusiutuvan energian varastointiin. Molemmat lisäävät akkujen kysyntää.

”Akkuteollisuus ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla. Eurooppa on tällä hetkellä miltei täysin riippuvainen aasialaisesta akkutuotannosta, ja akkujen raaka-aineiden louhintaan liittyy monia ympäristölle haitallisia ja epäeettisiä käytäntöjä”, Virkkunen muistuttaa.

Virkkusen mukaan Suomesta löytyy paljon ratkaisuja myös akkuteollisuudelle. ”Suomi on Euroopan ainoita maita, jossa kaikki akkumetallit löytyvät maaperästä. Meillä kaivosteollisuutta voidaan harjoittaa kestävästi ja turvallisesti. Akkujen kysynnän kasvaessa räjähdysmaisesti Suomen kannattaa ehdottomasti investoida akkuteollisuuteen ja siihen liittyvään osaamiseen”, Virkkunen linjaa.

Virkkusen mielestä Suomen kannattaa osallistua aktiivisesti eurooppalaiseen akkuklusteriin, jonka tavoitteena on kehittää kokonaan eurooppalainen arvoketju akkutuotannolle, aina raaka-aineista uudelleenkäyttöön asti.

Julkaisu Verkkouutisissa 21.5.2019.

Henna Virkkunen - Kokoomus