Kokoomusmepit: Kiertotalous, innovaatiorahoitus ja oikeusvaltio Suomen EU-puheenjohtajuuden mahdollisuuksia

Kokoomusmepit näkevät Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmassa kunnianhimoisia ja tärkeitä mahdollisuuksia. Sirpa Pietikäinen painottaa kiertotaloutta, Petri Sarvamaa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista rahoituksessa ja Henna Virkkunen investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja digitaaliseen talouteen.

– Suomen puheenjohtajuus antaa mahdollisuuden ajaa kunnianhimoista kiertotalous- sekä kestävän rahoituksen ohjelmaa komission seuraavaan työohjelmaan, toteaa Sirpa Pietikäinen.

– Yhdessä tiedeperustaisen päätöksenteon kanssa nämä ovat tehokkaimmat keinot torjua ilmastomuutosta. Sillä on jo kiireempi kuin tajuammekaan. Meillä on tarvittava tieto, teknologia ja rahat. Politiikan vastuu on tehdä päätökset vielä, kun on aikaa selvitä.” Pietikäinen tähdentää, että näillä ohjelmilla voidaan myös parantaa omaa talouttamme ja sen kilpailukykyä.

Petri Sarvamaa painottaa, että EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ratkaisut eivät voi jäädä jäsenvaltioiden keskinäisen eripuran panttivangiksi.

– Erityisen tärkeää olisi, että Suomi kykenisi esittämään selkeän ja vahvan mallin. Esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen seurauksena yhdestä kädestä otettuja EU-rahoja ei tietenkään pitäisi antaa jäsenvaltiolle toiseen käteen takaisin.

Henna Virkkusen mukaan Euroopan talouden uudistamista on jatkettava.

– Vuosittaisen innovaatiovertailun perusteella EU on parantanut innovaatiosuorituskykyään neljänä vuonna peräkkäin, ja ohitti nyt ensimmäisen kerran Yhdysvallat. Japanin ja Korean etumatka kuitenkin kasvaa, ja Kiina kuroo Eurooppaa kiinni. Siksi investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja erityisesti digitaaliseen talouteen on vahvistettava. Tästä Suomen on puheenjohtajamaana pidettävä kiinni, kun EU:n budjetin painopisteistä päätetään.

Virkkunen pitää hyvänä digitalisaation edistämistä Suomen puheenjohtajuusohjelmassa.

– Digitalisaatiossa Suomi on Euroopan unionin kärkimaa, joten nyt on hyvä laittaa koko Euroopassa vauhtia erityisesti datatalouden ja tekoälyn kehittämiseen, sekä kyberturvallisuuden varmistamiseen. Tulevan komission työohjelmassa näiden on oltava yksi prioriteetti.

Henna Virkkunen - Kokoomus