Metsätuhot pysäytettävä

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkusen mielestä Mercosur-kauppasopimusta ei pidä pysäyttää Amazonin metsäpalojen vuoksi.

”Päinvastoin, Euroopan unionin on pyrittävä kansainvälisillä sopimuksilla varmistamaan, että maat sitoutuvat kestävään metsänhoitoon ja ympäristönsuojeluun”, Virkkunen sanoo.

Hän muistuttaa, että kaikkiin uusiin EU:n kauppasopimuksiin sisältyvät luvut kestävästä kehityksestä. Niissä painotetaan muun muassa kansainvälisten sopimusten ylläpitämistä, yhteistyötä ja dialogia, sekä yritysten yhteiskuntavastuuta. Toteutumista valvoo erillinen komitea.

”Sopimusten jatkotyössä olennaista on vahvistaa ja varmistaa tehokas toimeenpano kestävän kehityksen lukujen osalta”, Virkkunen sanoo.

Euroopan parlamentti keskustelee tämän viikon Strasbourgin täysistunnossaan sekä Amazonin metsäpaloista että Euroopan metsätuhoista. Keski-Euroopassa on koettu kuivuusjaksojen, myrskyjen ja niitä seuranneiden tuholaisten seurauksena valtavia metsäkatoja, joiden vaikutukset tuntuvat jo Suomessa asti.

Tuhojen vuoksi metsää on jouduttu kaatamaan ennenaikaisesti ja myymään alihintaan, mikä on laskenut puun markkinahintaa Euroopan laajuisesti.

”Metsätuhojen vaikutukset Suomen talouteen voivat olla suuria. Missään muussa EU-maassa metsätalouden merkitys elinkeinona ja kansantuotteessa ei ole yhtä merkittävä kuin meillä”, Virkkunen muistuttaa.

Virkkunen pitää ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden kapenemista suurena uhkana metsille. Hänen mukaansa kestävä, aktiivinen metsänhoito on ensiarvoisen tärkeää metsien suojelun kannalta. Vanha puu on alttiimpaa tuholaisepidemioille. Kestävästi hoidetut metsät myös sitovat paremmin hiiltä.

”Euroopan metsäisimpänä maana Suomen on pidettävä esillä kestävän metsätalouden näkökulmaa. Meidän on näytettävä esimerkkiä, kuinka metsiä voidaan hyödyntää luontoa ja ympäristöarvoja kunnioittavalla tavalla”, Virkkunen painottaa.

Vaikka metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan, EU-tasolla linjataan jatkuvasti asioita, jotka vaikuttavat metsien käyttöön. Uudelta EU-komissiolta odotetaan muun muassa päivitystä EU:n metsästrategiaan. Strategialla pyritään tukemaan metsien suojelua ja metsäelinkeinoa sekä vahvistamaan metsien roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa.

”Uuden metsästrategian on varmistettava johdonmukaisempi metsiä koskeva sääntely. Olisi myös luotava Euroopan yhteinen metsätietokanta ja seurantajärjestelmä. Meillä ei tällä hetkellä ole ajantasaista tietoa Euroopan tasolla esimerkiksi metsävarojen määrästä. Entistä tehokkaampaa kansainvälistä sopimista ja yhteistyötä tarvitaan”, Virkkunen sanoo.

Henna Virkkunen - Kokoomus