Parempaa sääntelyä jatkettava

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen haluaa myös tulevan komission jatkavan paremman sääntelyn ohjelmaa. Hänen mukaansa EU-sääntelyä tehdään edelleen liian usein isojen toimijoiden näkökulmasta. Erityisesti pk-yrityksille liiallisen sääntelyn tuoma hallinnollinen taakka ja byrokratia voi olla kohtuuton.

”Euroopasta on tehtävä paikka, joka kannustaa yrityksiä kasvamaan, investoimaan ja innovoimaan. Tässä mahdollistava ja kannustava lainsäädäntö on avainasemassa”, teollisuusvaliokunnan jäsen Virkkunen painottaa.

Hänen mukaansa on erinomaista, että puheenjohtaja Ursula von der Leyen on linjannut tulevan komission paitsi tekevän uuden pk-yritysstrategian ja edistävän pienten yritysten markkinoillepääsyä, myös aikovan soveltaa kaikessa lainsäädännössä ”one in, one out” -periaatetta.

”Eli aina jos annetaan uusi laki, toisesta päästä vähennetään. Se johtaa toivon mukaan laajempiin ja yhtenäisempiin kokonaisuuksiin”, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa pian työnsä päättävä Junckerin komissio otti tähän suuntaan jo hyviä askelia. Se linjasi päämääräkseen olla ”suurissa asioissa suuri, pienissä pieni”. Paremman sääntelyn varmistaminen on ollut komission prioriteeteissa korkealla ensimmäisen varapuheenjohtajan vastuulla.

”Lainsäädäntöjen ennakkoarviointi ja koordinointi on kehittynyt hyvään suuntaan. Yksittäisen silppumaisen lainsäädännön sijasta on keskitytty isoihin kokonaisuuksiin”, Virkkunen kehuu. Hän arvioi, että komission varapuheenjohtajilla on ollut tässä merkittävä rooli.

”Junckerin komissio löysi kaudellaan 150 keinoa, joilla lähdettiin sujuvoittamaan ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Tätä perkaamista on edelleen jatkettava”, Virkkunen painottaa.

Euroopan parlamentti keskustelee Junckerin komission toimikauden aikaansaannoksista tällä viikolla Strasbourgin täysistunnossaan. Virkkunen toimii puheenjohtajana EPP puolueryhmänsä SME Circle-ryhmässä, joka käsittelee EU-sääntelyn vaikutuksia pk-yrityksiin.