Hallitukselta odotetaan ilmastotekoja

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkusen mielestä Suomen pitäisi ottaa vahvempaa edelläkävijän roolia Euroopan ilmastopolitiikassa.

”Suomihan pyrkii hiilineutraaliksi jo vuonna 2035, eli 15 vuotta ennen muuta Eurooppaa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella teema ei kuitenkaan ole juuri näkynyt, eikä hallitus ole Suomessa vielä esittänyt mitään kunnon konkreettisia toimia tavoitteen toteuttamiseksi. Nyt pitäisi jo ryhdistäytyä”, Virkkunen sanoo.

Viime viikolla julkistetun EU-komission Green Dealin Virkkunen uskoo tuovan suomalaiselle teollisuudelle ja yrityksille paljon mahdollisuuksia. Green Deal eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelma viitoittaa Euroopan unionin tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Komissio esittää ohjelmassaan 50 eri toimenpidettä, joilla Euroopan taloutta ja yhteiskuntia ohjataan kohti vähäpäästöisyyttä.

”Kyseessä on Euroopan uusi kasvuohjelma. Siihen suomalaistenkin kannattaa tarttua. Meillä on tarjota hyviä ratkaisuja niin puhtaan teknologian, liikenteen kuin kiertotalouden osalta. Kysyntä näille innovaatioille tulee kasvamaan entisestään”, Virkkunen muistuttaa.

Viikonloppuna päättyneen Madridin ilmastokokouksen heikkoja tuloksia ei Virkkusen mielestä pidä jäädä surkuttelemaan, vaan nyt on vahvistettava jo poljentaa kohti ensi vuoden Glasgown COP26-kokousta.

”Euroopan unionin osuus maailman päästöistä on alle 10 prosenttia, joten aivan keskeistä on saada nyt sidottua Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Intiaa mukaan muun muassa kauppapolitiikan keinoin. Tätä pohjatyötä on nyt tehtävä lujasti”, painottaa Virkkunen.

Hän muistuttaa, että ennen kuin Euroopan unioni todella voi olla ilmastopolitiikan globaali johtaja, sillä on myös omat kotiläksyt tehtävänä.

”Puolan luisteleminen ulos yhteisistä ilmastotavoitteista viime viikon huippukokouksessa ei ole hyväksyttävää. Etenkään kun päätös koplattiin rahoituskehykseen. On reilua ja oikein, että köyhempiä maita tuetaan tarvittavissa muutoksissa, mutta usein nimenomaan näissä maissa on saavutettavissa aika helpoillakin keinoilla isoja parannuksia. Jos näitä maita lähdetään erillisellä rahoituksella tukemaan, rahoituksen on oltava tiukasti ehdollista. Hiilikaivokset kiinni. Sillä saadaan valtavat vaikutukset”, Virkkunen sanoo.

Euroopan parlamentti keskustelee tällä viikolla Strasbourgin täysistunnossaan viime viikolla pidetyn Eurooppa-neuvoston huippukokouksen tuloksista sekä EU-Mercosur-vapaakauppasopimuksen yhteensopivuudesta Green Dealin kanssa. 

Henna Virkkunen - Kokoomus