Vihreille ja populisteille ei kelpaa kauppapolitiikassa mikään

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään EU:n ja Vietnamin väliset vapaakauppa- ja investointisuojasopimukset kokoomuksen EPP-ryhmän, sosiaalidemokraattien, konservatiivisen ECR-ryhmän ja liberaalien äänillä. Vihreät ja perussuomalaisten nationalistiryhmä ID äänestivät sopimusta vastaan.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) ihmettelee vihreiden ja perussuomalaisten äänestyspäätöstä.

”EU on ollut kauppapolitiikassa viime vuosina todellinen vapaan maailman johtaja, joka on purkanut kaupan esteitä, asettanut korkeita ympäristönsuojelun standardeja, tehnyt kansainvälisistä välimiesmenettelyistä läpinäkyviä ja puolustanut työntekijöiden oikeuksia ”, Virkkunen sanoo.

Japanin ja Kanadan kanssa tehtyjen sopimuksen tapaan myös EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus pitää sisällään kestävän kehityksen vaatimuksia, jotka suojaavat muun muassa ympäristöä ja työntekijöitä. Vietnam on myös ratifioinut työntekijöiden oikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia vapaakauppaneuvotteluiden osana. Investointisopimuksessa taas parannetaan oikeusturvaa, kun esimerkiksi valtioiden ja sijoittajien välisten riitojen ratkaisu viedään uuden investointituomioistuinjärjestelmän piiriin.

”Vastaavia kirjauksia on aiemmin nähty Kanadan ja Japanin kanssa solmituissa sopimuksissa. Sopimuksille yhteistä on myös se, että vihreät ja oikeistopopulistit ovat äänestäneet niitä vastaan. Ihmettelen todella, eikö näille puolueille kelpaa kauppapolitiikassa mikään. Onko ylipäätään olemassa sellaista sopimusta, jonka he voisivat hyväksyä?” Virkkunen kysyy.

Virkkusen mukaan hän ymmärtää ja allekirjoittaa osan sopimuksesta esitetystä kritiikistä. Keskustelua on Euroopan parlamentissa käyty erityisesti Vietnamin ihmisoikeustilanteesta.

”Olen kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että hyvien kauppasopimusten tekeminen ja niiden mahdollistamien valvontamekanismien käyttäminen edistävät ihmisoikeuksia huomattavasti nykyistä keinovalikoimaa paremmin.”

Vietnamin kanssa neuvotellun vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen myötä 99 prosenttia tulleista poistuu EU:n ja Vietnamin välisessä kaupassa, mutta sopimukseen kuuluu pitkiä siirtymäaikoja. Virkkusen mukaan sopimus kuitenkin helpottaa nopeasti monien sellaisten tuotteiden ja palveluiden vientiä Vietnamiin, joissa suomalaisyrityksillä on korkeaa osaamista.

”Näitä ovat ennen kaikkea cleantech ja erilaiset ympäristöpalvelut. Suomi ja osaamisemme tunnetaan Vietnamissa muun muassa kehitysyhteistyönä tehtyjen hankkeiden kautta. Markkina on jopa yllättävä suuri, sillä Vietnam on jo nyt EU:n 19. suurin kauppakumppani, kun mittarina käytetään tavaroiden kauppaa”, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan sopimuksella on myös kokoaan suurempaa strategista merkitystä. EU:lla on tätä ennen ollut Kaakkois-Aasiassa kauppasopimus vain Singaporen kanssa. Virkkunen toivoo Vietnam-sopimuksen ja sen luomien mahdollisuuksien antavan uutta vauhtia myös muiden alueen maiden kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin, joista monet ovat tällä hetkellä jäissä.

”Kiinan vaikutus alueella on vahvaa, joten on tärkeää, että EU pystyy kauppapolitiikan kautta luomaan vahvempia taloudellisia linkkejä maiden kanssa. EU:n taloudellinen voima on yksi unionin tärkeimmistä keinoista ajaa ulkopoliittisia tavoitteitaan”, Virkkunen arvioi.

Henna Virkkunen - Kokoomus