Kunnat pelastavat hallituksen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) arvostelee Sanna Marinin (sd.) hallitusta hitaudesta suurten raidehankkeiden edistämisessä. Virkkusen mukaan Suomi on edelleen vaarassa jäädä ilman EU-rahoitusta hankkeiden suunnitteluun, vaikka uusimpien tietojen mukaan hakemukset saadaankin liikkeelle.

”On positiivista, että hakemus saadaan nyt ilmeisesti liikkeelle viime tipassa. Prosessi niiden taustalla on kuitenkin totaalisen kummallinen ja herättää valtavan määrän kysymyksiä siitä, onko hallitus aidosti sitoutunut hankkeiden edistämiseen. Nyt näyttää siltä, että kunnat ja kaupungit pelastavat maan hallituksen”, Virkkunen sanoo.

”Hallituksella on ollut vähintään lokakuulta asti tiedossa kaikki ne kriteerit, joilla rahoitusta voidaan saada. Komissio on lisäksi ainakin vuoden verran kehottanut Suomea osallistumaan hakuun. Silti nyt, vain kaksi viikkoa ennen haun päättymistä, radanvarren kunnissa ja kaupungeissa jouduttiin tekemään pikavauhtia päätöksiä, jotta hallitus saa kerättyä kunnilta tarvittavat rahat kasaan hakemukselle. Miten hallitus ikinä aikoo saada varsinaiset projektit eteenpäin, kun sillä on vaikeuksia saada edes suunnitteluhakemusta liikkeelle?” Virkkunen kysyy.

Virkkunen muistuttaa, että suunnittelurahoituksen saaminen ei ole automaatio, vaikka komissio on suhtautunut Suomen ajatuksiin myönteisesti.

”Jos rahoitusta ei hae, sitä ei voi saada. Jos rahoitusta taas hakee väärin tai huonolla hakemuksella, sitä ei silloinkaan voi saada. Hakemuksen pitää täyttää haun kriteerit, jotka ovat tarkat. Pitää tietää, mitä hakee, miten ja mistä. Suomen hallituksen pitää myös näyttää olevansa sitoutunut hankkeiden läpivientiin. Jos haussa ei onnistuta, hallitus kantaa asiasta poliittisen vastuun, joka ei ole aivan pieni. Kyse on koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeisistä investoinneista.”

Virkkunen toimii Euroopan parlamentin pääesittelijänä EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -asetuksessa, jossa asetetaan raamit liikennehankkeiden rahoitukselle. Asetuksessa päärata nostetaan EU:n ydinverkkokäytäväksi, mikä lisää Suomen rahoituskelpoisten ratahankkeiden määrää huomattavasti.

Virkkusen mielestä Suomen on välttämätöntä onnistua nyt auki olevassa haussa.

”Nyt auki oleva haku on tärkeä, sillä siinä onnistuminen luo pohjaa varsinaisen hankerahoituksen saamiseen seuraavalla rahoituskaudella, eli vuosina 2021-2027. Jos Suomi nyt saa rahoituksen suunnitteluun, olemme etulyöntiasemassa myös hankerahoituksen suhteen. Jos taas emme, joudumme hakemaan suunnittelurahaa vielä siinä vaiheessa, kun monia muita projekteja jo ajetaan kovaa vauhtia eteenpäin. Kilpailu hankerahoista on kovaa.”