Ilmastonmuutos pysäytetään kasvulla ja innovaatioilla

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mukaan Euroopan komission tänään esittelemä ilmastolaki, joka on osa niin sanottua vihreän kehityksen ohjelmaa, avaa suomalaisyrityksille uusia markkinoita ja mahdollisuuksia. Ilmastolaki kirjaa ensimmäistä kertaa EU-lainsäädäntöön Euroopan unionin tavoitteen olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Virkkusen mukaan Green Deal -nimeä kantava kokonaisuus on Suomelle ensisijaisesti mahdollisuus, ei uhka.

– Meidän pitäisi päästä eroon siitä käsityksestä, että ilmastotoimet automaattisesti tarkoittavat kasvun hidastumista tai kilpailukyvyn heikentymistä. On totta, että jotkut toimista nostavat ainakin väliaikaisesti kustannuksia, mutta samalla ne avaavat uusia markkinoita vähemmän saastuttaville ratkaisuille ja uusille tavoille tehdä asioita, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa nyt asetettava tavoite 2050 ilmastoneutraaliudesta tuo koko Euroopan teollisuudelle tarvittavaa pitkän tähtäimen visiota. Suomen oma tavoite on kunnianhimoisempi, pyrimme ilmastoneutraaliksi jo 2035 mennessä. Suomalainen elinkeinoelämä on varautunut muutokseen hyvin ja pystyy tarjoamaan myös vientimarkkinoille uusia, hiilineutraaleja ratkaisuja.

– Jos olet itse tehnyt siirtymän kohti vähäpäästöisiä tapoja tehdä asioita, olet paljon paremmassa asemassa tarjoamaan tuotteita ja palveluita, kun muut maat seuraavat perässä. Tässä asemassa Suomi nyt on. Suomalaisilla yrityksillä on tarjolla ja kehitteillä suuri määrä sellaisia ratkaisuja, joiden markkina kasvaa merkittävästi sen myötä, että pyrimme Euroopassa leikkaamaan päästöjämme. Tämä on kotimaisten yritysten kannalta positiivinen asia.

Tänään esitetty laki ei Virkkusen mukaan sellaisenaan tule läpäisemään EU-lainsäätäjien eli Euroopan parlamentin ja jäsenmaista koostuvan neuvoston seulaa.

– Esityksessä komissio muun muassa ehdottaa itselleen toimivaltaa tarvittaessa asettaa eri välitavoitteita eri vuosien päästövähennyksille. Parlamentti ja jäsenmaat eivät tätä tule hyväksymään, sillä ne haluavat itse olla mukana näin mittavia päätöksiä tehtäessä, Virkkunen arvioi.

– Myös koko vihreään pakettiin sisältyy monia kiistanalaisia yksityiskohtia, joista osasta olen myös itse eri mieltä komission kanssa. Tärkeintä on kuitenkin muutoksen suunta ja se, että toimenpiteistä saadaan yhteisesti päätettyä. Siinä idealismi on pragmatismin pahin vihollinen.