EU-komission maksuaikaesitys on oikealla asialla

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) kiittelee tänään julkaistua Euroopan komission pk-yritysstrategiaa kirjauksista, joiden tavoitteena on puuttuminen ylipitkiin maksuaikoihin. Komissio esittää strategiassa uutta valvontamekanismia, joilla venyviä maksuaikoja vastaan voitaisiin taistella.

– Kyselytutkimusten mukaan yritysten väliset maksuajat ovat edelleen EU:ssa pitkiä ja ongelma on rantautunut vahvasti myös Suomeen. Ongelma on kytköksissä yritysten kokoon, sillä isommat yritykset venyttävät monesti maksuja pienemmilleen. Näillä yrityksillä taas ei ole mahdollisuuksia ryhtyä riitelemään maksuajoista, sillä riskinä on asiakassuhteen menetys, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan monet pk-yritykset joutuvat odottamaan maksuja asiakasyrityksiltään jopa kuukausia.

– Jokainen varmasti ymmärtää, kuinka hankala tällainen tilanne on. Kulut, palkat ja verot lähtevät tililtä heti, mutta itse maksua saa odottaa. Ei ole ihme, että pitkät maksuajat ovat edelleen syy jopa neljännekseen Euroopassa nähdyistä konkursseista.

EU-tasolla että kotimaassa maksuajoille on säädetty jo yläraja, joka on EU-alueella 60 päivää ja Suomessa 30 päivää. Tätä pidemmistä maksuajoista voi kuitenkin edelleen sopia.

– Iso ongelma on, että tätä sääntelyä ei noudateta eikä pidemmistä ajoista edes sovita. Yritykset tietävät, että sopimuskumppanilla ei ole useinkaan halua tai kykyä viedä asiaa eteenpäin, vaikka laki sen mahdollistaisi, joten maksuja venytetään vastoin lakia. Tämän takia ongelmaan ei saada ratkaisua vain direktiiviä tai lakia kiristämällä, vaan ennen kaikkea panostamalla valvontaan, Virkkunen sanoo.

Pk-yritysstrategiassa EU-komissio esittää uudenlaisia maksuaikojen valvontamekanismia, jonka yksityiskohtia se ei kuitenkaan tarkemmin avaa.

– Tarpeellista olisi ainakin se, että pitkien maksuaikojen valvontaa varten luotaisiin yrityksille kanavia, joita pitkin kohtuuttomista sopimusehdoista voisi ilmoittaa nimettömänä. Tämä vähentäisi maksukäytäntöihin puuttumisesta yrityksille aiheutuvaa riskiä. Lisäksi viranomaisille tulisi säätää mahdollisuudet määrätä hallinnollisia sanktioita yrityksille, joiden maksuajat ja sopimusehdot eivät täytä lain asettamia edellytyksiä. Osa toimenpiteistä vaatii EU-tason päätöksiä, mutta moni on myös Suomen hallituksen käsissä.

Virkkusen mukaan pitkiin maksuaikoihin puuttumisen tulisi myös olla osa laajempaa tavoitetta, jossa tarkasteluun otetaan yritysten välisten sopimussuhteiden oikeudenmukaisuus.

– Työn murroksen oloissa paljon puhutaan esimerkiksi monikansallisten alustojen sekä niille työskentelevien pienten alihankkijoiden välisestä suhteesta, mutta myös monessa muussa liikesuhteessa epäsymmetria neuvotteluasetelmassa on niin valtava, että heikompaa osapuolta on nykyistä vahvemmin suojattava. Tämä on iso haaste, johon ei ole helppoja ratkaisuja, mutta jonka pitäisi vahvemmin nousta päättäjien agendalle, Virkkunen sanoo.

 

Henna Virkkunen - Kokoomus