Villieläintorit kiellettävä

Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 22.4.) julkaistu artikkeli ”EU-parlamentti käsitteli esitystä, joka olisi voinut kieltää riistalihan myynnin Euroopassa” kaipaa oikaisua.

Kyseessä ei ollut ”esitys, joka olisi voinut kieltää riista­lihan myynnin”, vaan muutosehdotus koronaviruspandemiaa koskevaan päätöslauselmatekstiin. Päätöslauselma ei ole sitovaa lainsäädäntöä, vaan Euroopan parlamentin poliittinen kannan­otto tilanteeseen.

Tuin kyseistä muutos­ehdotusta, jonka fokuksessa oli vaatimus villieläintorien maailmanlaajuista kieltämistä edistäviksi EU-toimiksi. Tällä viitataan erityisesti Aasiassa suosittujen elävien villieläinten torikauppaan, jolla ei ole mitään tekemistä vastuullisen metsästyksen tai riistalihan myynnin kanssa.

Villieläintorien kieltoa vaaditaan, jotta zoonoosi­epidemioiden riski vähenisi. Zoonoosit ovat tartuntatauteja, joiden aiheuttajat voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin.

Tämänhetkisen tiedon mukaan on todennäköistä, että koronavirus sai alkunsa, kun ensin eläimissä esiintynyt virus siirtyi toisen eläimen kautta ihmiseen villieläintorilla Kiinan Wuhanissa.

Toreilla sellaiset eläinlajit, jotka eivät luonnossa koskaan kohtaisi, ovat tiiviisti toistensa lähellä. Tämä mahdollistaa virusten siirtymisen lajista toiseen, myös ihmiseen.

Koronapandemia osoittaa, että villieläintorit ovat paitsi eläinsuojelun näkökulmasta ongelmallisia myös kansanterveydellisesti suuri globaali riski. Siksi ne olisi ehdottomasti kiellettävä lopullisesti kaikkialla maailmassa.

Suomessa ei käydä elävien villieläinten torikauppaa, eikä meillä riistalihan myynti ole tiettävästi johtanut zoonoosi­epidemioihin. Ehdotuksella ei siten ”olisi voinut olla kauaskantoisia vaikutuksia metsästykseen ja luonnonsuojeluun Euroopassa ja maailmanlaajuisesti”, kuten Metsästäjäliitto väittää. Suomessa metsästys­laki saa jatkossakin määrittää, mitkä villieläimet ovat riistaeläimiä, joita saat tietyin ehdoin metsästää ja syödä.