Komission biodiversiteettistrategia vie hetteiselle maaperälle

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok) mukaan EU-komission keskiviikkona julkistama uusi biodiversiteettistrategia vie eurooppalaista metsäpolitiikkaa hetteiselle maaperälle.

”Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on äärimmäisen tärkeä tavoite. Terve luonto ja toimivat ekosysteemit paitsi auttavat torjumaan ilmastonmuutosta, myös lisäävät hyvinvointia ja vakautta. Metsien osalta komission esitys jää kuitenkin valitettavan puutteelliseksi: talousmetsien merkitystä ja aktiivisen metsänhoidon roolia metsien hiilensidonnalle ei siinä riittävästi tunnisteta”, Virkkunen sanoo.

Uuden strategian keskeisenä tavoitteena on nostaa EU:n laajuinen maa- ja merialueiden suojelutavoite 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä 26 prosenttia EU:n maa-alueista ja 11 prosenttia merialueista on suojeltuja.

”Suomen näkökulmasta tavoite on jättimäinen. Luonnonsuojelun määrittelyssä kun on isoja jäsenmaakohtaisia eroja. Suomessa on ylivoimaisesti Euroopan eniten tiukasti suojeltua metsää, 11-12 prosenttia metsäpinta-alasta. Meillä sen sijaan löyhää suojelua ei ole virallisesti käytössä, kuten monissa muissa maissa”, Virkkunen sanoo.

Hän muistuttaa, että täysin suojeltujen metsäalueiden lisäksi luontoa turvataan Suomessa myös muilla tavoin, muun muassa retkeily- ja virkistysalueiden sekä talousmetsien suojelukohteiden avulla. ”Prosenttiluvut eivät kerro kaikkea, vaan myös luonnonsuojelualueiden sijainnilla ja niiden luontotyypillä on väliä.”

Virkkusen mukaan sama määrittelyongelma sisältyy myös strategian vaatimukseen suojella kaikki vanhat metsät.

”Ei vanhalle metsälle ole olemassa yhteistä standardia ja määritelmää. Olosuhteet ja luontotyypit vaihtelevat niin paljon EU-maiden kesken”, hän huomauttaa.

Metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden kansalliseen päätösvaltaan. Virkkusen mielestä suojelutavoitteita arvioidessa on otettava huomioon jäsenmaiden erilaiset käytännöt. Jokaisen jäsenmaan on myös itse saatava valita ne toimenpiteet, millä suojelutavoitteisiin päästään.

Jatkoaskelien osalta Virkkunen perää Suomen hallitukselta nyt ryhdistäytymistä metsäpolitiikassa.

”Biodiversiteettistrategiassa on monia tärkeitä tavoitteita, mutta riskinä on että toteutus ajautuu väärille raiteille ja luo esteitä kestävälle metsähoidolle. Suomen hallituksen ja pääministerin on otettava nyt aktiivisempi ote EU-päätöksenteossa ja pidettävä huolta siitä, että luonnon monimuotoisuutta ja metsäresurssien kestävää käyttöä ei nähdä tosiaan pois sulkevina vaan päinvastoin tosiaan tukevina toimina. Suomen metsät ja puusta syntyvät uudet innovaatiothan ovat valtava voimavara koko Euroopalle.”

Henna Virkkunen - Kokoomus