Parisuhteen perässä on voitava matkustaa

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) vaati Euroopan maita tulkitsemaan matkustamisen sallivien ihmissuhteiden määritelmää nykyistä laajemmin. Virkkusen mukaan on tärkeää, että matkustusrajoituksia hiljalleen puretaan.

– On perusteltua, että ensin rajoituksia poistetaan EU:n sisällä ja Schengen-alueella palataan normaalitilaan. Jo ennen tätä meidän pitäisi mahdollistaa matkustaminen parisuhteen perässä, vaikka sen toinen osapuoli ei olisikaan EU-maan kansalainen, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan pandemian takia asetetut matkustusrajoitukset ovat johtaneet siihen, että kolmannen maan kansalaisen kanssa parisuhteessa elävät EU-kansalaiset ovat joutuneet olemaan erillään pahimmillaan jo kuukausia. Virkkusen mukaan nykytilanne myös asettaa seksuaalivähemmistöt muita huonompaan asemaan.

– Avioliiton solmiminen tai edes parisuhteen rekisteröiminen ei edelleenkään ole mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille esimerkiksi isossa osassa Itä-Eurooppaa. Kun tätä mahdollisuutta ei ole, jopa pitkään parisuhteessa eläneet ihmiset ovat joutuneet erilleen, jos molemmat eivät ole pandemian alkaessa asuneet samassa maassa eivätkä ole toistensa kotimaiden kansalaisia, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan haasteita on ollut myös kahden eri EU-maan kansalaisten mahdollisuuksissa nähdä toisiaan, mutta vielä suurempia ne ovat olleet tilanteissa, joissa parisuhteen jompikumpi osapuoli ei ole EU-kansalainen.

– Mitään suurta hyötyä pandemian pysäyttämiseksi tästä ei ole ollut, vaan kyse on aivan tarpeettomasta vaikeudesta. Se on mahdollista muuttaa sillä, että matkustamiseen oikeuttavan parisuhteen määritelmää tulkitaan laajasti, Virkkunen sanoo.

Virkkunen on yhdessä useiden muiden europarlamentaarikkojen kanssa lähettänyt kirjeen EU-puheenjohtajamaan Saksan sisäministerille Horst Seehoferille. Kirjeessä toivotaan Saksalta toimia, jolla se varmistaa, että tulkinnat matkustamiseen oikeuttavan parisuhteen määritelmästä ovat EU-maissa laajoja ja yhdenmukaisia sekä kattavat poikkeuksetta myös samaa sukupuolta olevat parit.

– Rajanveto on tällaisten poikkeuksellisten matkustusrajoitusten osalta tietysti haastavaa. Mielestäni on kuitenkin selvää, että rakkauden perässä on voitava matkustaa myös pandemian aikana, ihan riippumatta siitä, onko tuo rakkaus rekisteröity parisuhteeksi tai avioliitoksi. Asia on korjattava pikaisesti, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan myös Suomen hallituksen olisi täsmennettävä ohjeistustaan siitä, mitkä parisuhteet ovat päteviä syitä saapua Suomeen. Nykyisen linjauksen mukaan maahan pääsee Suomen kansalaisen perheenjäsen, jollaiseksi katsotaan myös vähintään kaksi vuotta yhteisessä taloudessa eläneet parit sukupuolestaan riippumatta sekä parisuhteessa elävät henkilöt, joilla on yhteinen lapsi.

– Linjausta on varaa täsmentää ja konkretisoida, jotta ihmiset tietävät, kenellä on oikeus saapua maahan. Tähän on hyvä mahdollisuus, kun matkustusrajoituksia arvioidaan uudestaan myös nyt rajoitusten kohteena olevien valtioiden osalta, Virkkunen arvioi.