Reilut pelisäännöt EU-kuljetuksiin

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi vuosia kiistellyn maantieliikenteen liikkuvuuspaketin. Yhtenä parlamentin pääneuvottelijoista viimeisen vuoden toiminut europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on tyytyväinen saavutettuun sopuun.

”Liikkuvuuspaketilla edistetään kuljetusyritysten reilua kilpailua, parannetaan liikenneturvallisuutta ja kuljettajien työoloja. Jotta Euroopan yhteinen liikenteen sisämarkkina voi toimia, tarvitaan reilut yhteiset pelisäännöt, joiden toimeenpanoa ja noudattamista myös valvotaan”, Virkkunen sanoo.

Suurinta kiistaa jäsenmaiden kesken ovat aiheuttaneet uudet pykälät, joiden mukaisesti kuljettajien työ on järjestettävä niin, että heillä on vähintään kerran kuukaudessa mahdollisuus palata kotiinsa.  Myös rekkojen on vähintään kahden kuukauden välein käytävä rekisteröintimaassaan. Kuljettajat eivät myöskään jatkossa voi viettää pitkiä yli 45 tunnin viikkolepoja autonsa hytissä, vaan heillä on oltava asianmukainen lepopaikka.

”EU-alueella on kuljetusyrityksiä, joiden autot ja kuljettajat voivat ajaa jopa vuosia tien päällä käymättä koskaan kotimaassaan. Nämä alemman palkkatason maista tulevat kuljettajat käytännössä asuvat autoissaan ja yritykset polkevat kuljetushintoja ja työehtoja. Se vääristää kilpailua kuljetusyritysten kesken. Siksi miniminormeja työolosuhteille tarvitaan. Tämä on myös suomalaisyritysten etu. Sääntöjen kiertäminen ei saa olla kilpailuvaltti”, kertoo Virkkunen.

Uusissa säännöissä kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin tulee jonkin verran joustoa, mikä mahdollistaa työn paremman organisoinnin. Suomalaisyritysten kannalta Virkkunen pitää tärkeänä neuvottelemaansa muutosta, jonka ansiosta pitkällä laivamatkalla rekan kanssa matkustettua aikaa voi jatkossa hyödyntää lepoaikana. Reilun kilpailun kannalta oleellista on säädösten ulottaminen jatkossa kuorma- ja linja-autojen lisäksi kansainvälisessä liikenteessä ammattikäytössä toimiviin, yli 2,5-tonnisiin pakettiautoihin.

”Nettikaupan lisääntyessä kansainväliset pakettikuljetukset ovat olleet kovassa kasvussa. Myös tällaiset ammattimaiset kuljetukset on syytä ottaa säännösten piiriin, ettei sääntöjä aleta kiertää käyttämällä useita pieniä kuljetuksia suurempien sijaan. Muutoin seurauksena olisi sekä liikenteen että päästöjen kasvu ja liikenneturvallisuuden heikentyminen”, Virkkunen summaa.

Sääntöjen valvontaa tehostetaan jatkossa uudella teknologialla. Vuodesta 2023 alkaen ajoneuvoihin asennetaan älykkäitä ajopiirtureita, joilla muun muassa ajoaikaa, lastauksia ja rajanylityksiä voidaan seurata automaattisesti.

Henna Virkkunen toimii EU-parlamentin pääneuvottelijana kuljettajien ajo- ja lepoaikoja sekä älykkäitä ajopiirtureita koskevissa asetuksissa. Lisäksi liikkuvuuspakettiin sisältyy säädökset kuljetusyritysten markkinoillepääsystä ja lähetetyistä työntekijöistä.