Pääministerin on kestettävä kritiikkiä

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) ihmettelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) tänään julkaisemaa twiittiä, jossa hän kutsuu omaan toimintaansa kohdistuvaa kritiikkiä ”raivoksi ja syyttelyksi”.

– Marin toimii pääministerinä historiallisen hankalassa ajassa, jossa meitä haastavat koronaviruksen lisäksi useat kriisit ja muutostarpeet. Näihin meidän olisi löydettävä ratkaisuja yhdessä, Virkkunen korostaa.

Virkkusen mukaan Marinin viimeaikaiset lausunnot ovat kuitenkin olleet omiaan ruokkimaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

– Sillä on iso merkitys, mitä pääministeri lausuu. Vaikka pääministeri on myös puoluejohtaja, on pääministeri aina ensisijaisesti pääministeri. Siinä roolissa hänen on oltava taho, joka kokoaa ihmisiä yhteen, ei jaa heitä erilleen, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mielestä Marinin suhtautuminen oppositioon eroaa tämän edeltäjistä.

– Olen seurannut huolestuneena tapaa, jolla pääministeri Marin suhtautuu hänen poliittiseen linjaansa kohdistuvaan kritiikkiin sekä opposition avauksiin. Tämänpäiväiset lausunnot ovat siitä esimerkki, mutta eivät yksittäistapaus. Toivon todella, että eduskunnassa saadaan rakennettua parempaa keskusteluyhteyttä hallitus-oppositiorajan yli, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mielestä Suomen suuria haasteita ovat tulevina vuosina muun muassa kustannuskilpailukyky sekä julkisen talouden heikentyminen.

– Koronavirus on riesanamme vielä pitkään, mutta jo kriisin keskellä meidän on luotava näkymä siitä, millä toimilla pääsemme takaisin kasvun tielle. Vastuu tästä on ensisijaisesti maan hallituksen, jonka on kutsuttava työhön mukaan koko suomalaisen yhteiskunnan kirjo.

Virkkusen mukaan työn tulisi alkaa sen tosiasian tunnustamisella, että muuttuneessa tilanteessa Marinin hallituksen ohjelmalta on pudonnut pohja pois.

– Kun kriisi aikanaan on ohi, Suomella on edessään toipumisen taival. Se vaatii täysin erilaisen ohjelman kuin sen, johon Marinin hallitus vielä tällä hetkellä nojaa. Vaikka kriisissä on elvytettävä myös velkarahalla, on se tehtävä niin, että nyt otettavalla velalla voitaisiin luoda edellytykset tulevaisuuden kasvulle. Samaan aikaan tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat kilpailukykyä ja kannustavat yrityksiä investoimaan Suomeen sekä työllistämään, Virkkunen huomauttaa.

 

Henna Virkkunen - Kokoomus