Ilmasto, oikeusvaltio, digitalisaatio, terveys – kokoomusmepit kiittävät von der Leyenin puhetta

Pietikäisen mukaan puhe oli huolella ajateltu kokonaisuus. ”Mielestäni von der Leyenin puhe oli parempi kuin hänen edeltäjänsä linjaukset. Jos todella toimimme, kuten von der Leyen linjasi, tulevaisuus näyttää hyvältä niin EU:ssa kuin maailmassakin. Vahva ote ilmasto- ja muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseen, eettiseen digitalisaation, vahvempaan terveyspolitiikkaan, ihmisoikeuksien puolustamiseen, reiluun markkinakilpailuun ja talouden uudistamiseen, rasismin ja nationalismin kitkemiseen sekä reilun globalisaation ja sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen puolustamiseen.”

Euroopasta tulee sellainen, millaiseksi sen rakennamme, twiittaa Virkkunen. Tulevaisuuden kannalta on nyt aivan keskeistä vauhdittaa kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä, varmistaa demokratia, vapaus ja oikeusvaltio kaikissa jäsenmaissa sekä sopia yhteisen maahanmuuttopolitiikan linjat.

Virkkusen mukaan akuutin koronakriisin jälkeen Euroopalla on edessään iso taloushaaste. Kasvun vauhdittamiseksi von der Leyen haluaa purkaa yritysten byrokratiaa ja sisämarkkinoiden esteitä, vahvistaa pääomamarkkinoita sekä investoida Green Dealiin ja digitalisaatioon. Hyviä painotuksia, twiittaa Virkkunen.

Hänen mukaansa vuosi on ollut vaativa, eikä syksy näytä juurikaan helpommalta. ”Von der Leyen on näiden kriisien keskellä osoittanut sellaista johtajuutta, jota nyt tarvitaan. Arvostan.”

Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen kiittivät myös muun muassa oikeusvaltiolinjauksia. ”Euroopan unionin on varmistettava demokratian, vapauden ja oikeusvaltion toteutuminen jäsenmaissa. Tässä ei ole nyt onnistuttu.”

”Tuleva EU-rahoitus on käytettävä oikeusvaltioperiaatetta noudattaen. Tämä ei ole neuvottelukysymys,” von der Leyen linjaa. ”Juuri näin”, toteaa Virkkunen. Sarvamaan mukaan oikeusvaltio on mitä tärkein kysymys EU:lle ja EPP-ryhmälle.

Sarvamaa ja Pietikäinen kiittävät molemmat myös ajatusta Bauhaus EU -innovaatiolaboratoriosta ja puurakentamisen vauhdittamisesta. Kaksi peukkua ylös, twiittaa Sarvamaa. ”Mielenkiintoinen idea, tilaa myös meidän puurakentamisideoille”, toteaa Pietikäinen.

Sarvamaalta sataa kiitokset myös transatlanttiselle yhteistyölle sekä von der Leyenin lupaamalle Magnitsky-asetukselle. ”Strongly support and will advance this with everything I’ve got!”, hän twiittaa.