EU-alueella pitäisi olla yhteiset matkustussäännöt

On aikamoinen pettymys, kuinka heikkoa edelleenkin EU-maiden keskinäinen yhteistyö ja koordinaatio on koronaviruksen taltuttamisessa. Tästä näkyvin esimerkki ovat nyt eri EU-maiden asettamat matkustusrajoitukset.

Näyttää, että kevään kokemuksista ei otettu oppia, vaan jäsenmaat taas uudelleen ovat toteuttamassa toimia vailla keskinäistä koordinaatiota. Ei ihme, että Suomessa sekä elinkeinoelämä että matkailuala ovat tyrmistyneitä.

Toimivat sisämarkkinat tarvitsevat yhteisen tietopohjan ja säännöt. Suomen tuoreet linjaukset rajanylittäjien kaksinkertaisesta testauksesta, 25 tartunnan raja-arvosta ja omasta liikennevalomallista poikkeavat EU-komission suosituksesta, ja ovat vain yksi esimerkki kirjavista toimintamalleista EU-alueen sisällä.

Euroopan unionin yksi tärkein perusperiaate on ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus yli rajojen. Meidän tulee mahdollisimman pian päästä tilanteeseen, jossa tilapäisistä sisärajatarkastuksista voidaan luopua. Samalla on varmistettava, ettei koronavirus pääse leviämään.

Euroopan parlamentti on nostanut esiin aivan keskeisiä muutostarpeita, joihin jäsenmaiden on nyt tartuttava. Sinänsä terveyspolitiikka kuuluu jokaisen maan omaan toimivaltaan, mutta ei kukaan pysty pandemiaa yksin torjumaan. Euroopan unionin on toimittava tässä yhdessä, jotta sekä ihmisten terveys että taloudelliset toimintamahdollisuudet voidaan turvata.

Oleellista on, että kaikki EU-maat alkaisivat ensinnäkin käyttää yhteistä tietopohjaa ja kriteereitä koronapäätöstensä pohjaksi. Nyt eri jäsenmailla on erilaisia määritelmiä ja kriteerejä covid 19-tautitapauksille, -kuolemantapauksille ja taudista paranemisille, mikä jo heti vaikeuttaa tautitilanteen seurantaa, ja pandemiaan ja sen vaikutusten tehokasta torjuntaa.

Ei ihme, että Suomessa sekä elinkeinoelämä että matkailuala ovat tyrmistyneitä.

Jäsenmaiden olisi myös tunnustettava testitulokset kaikissa EU-maissa, ja varmistettava, että testit voidaan tehdä ilman suhteettomia odotusaikoja.

Mikäli matkustusrajoituksia korkean riskin alueella tarvitaan, jäsenmaiden olisi koordinoitava ne yhdessä komission suositusten pohjalta. Karanteenien sijasta tulisi suosia nopeaa testausta.

Koronaviruksen torjunnassa tehokas jäljitys ja varoitus ovat avainasemassa. On hienoa, että suomalaiset ovat ladanneet kännyköihinsä koronaviruksen varoitusjärjestelmää Koronavilkkua huippuaktiivisesti.

Kaksi miljoonaa latausta kahdessa viikossa on varmasti Euroopan ennätys. Se kertoo siitä, kuinka vakavasti ja vastuullisesti suomalaiset ottavat koronaviruksen torjunnan.

Euroopan parlamentti pitää tärkeänä että kaikki jäsenmaat kannustavat kansalaisiaan ottamaan vastaavan sovelluksen käyttöön. Euroopan unionissa on luotu yhteiset standardit, joiden mukaisesti eri maiden sovellukset toimivat yhteen yli rajojen.

Tavoitteena on, että lokakuussa meillä olisi koko Euroopassa yhteensopiva järjestelmä, mikä tehostaisi viruksen jäljitystä ja siitä varoittamista huomattavasti.

Julkaistu Kauppalehdessä 1.10.2020.

Henna Virkkunen - Kokoomus