Henna Virkkunen teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijaksi DSA-lakihankkeeseen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) on valittu Euroopan parlamentin teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnassa (ITRE) pääneuvottelijaksi Digital Services Act (DSA) -lainsäädäntöhankkeeseen. DSA on osa EU-komission tiistaina esittelemää digitaalisia palveluita ja digitaalisia markkinoita koskevaa lakipakettia, jolla EU pyrkii parantamaan digitaalisten palveluiden turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luomaan paremmat edellytykset reilulle kilpailulle.

Virkkusen vastuulle tuleva DSA-lakiesitys koskee erityisesti digitaalisia palveluita ylläpitävien yritysten vastuita. Lakiesitys koskee kaikkia digitaalisia palveluita, joiden kautta kuluttajilla on pääsy sisältöihin, tavaroihin ja palveluihin, mutta lakiesityksessä näiden ylläpitäjiä koskevat vastuut vaihtelevat koon mukaan. Suurilla alustayrityksillä vastuut ovat pieniä palveluntarjoajia suurempia, sillä niiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on suurempi. Lakiesityksessä asetetaan muun muassa uudenlaisia velvoitteita laittoman sisällön poistamiseksi ja kuluttajien suojelun osalta.

– Olen iloinen tästä luottamuksesta, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa keskeisesti siihen, minkälaisiksi digitaalisia palveluita koskevat EU-säännöt muotoutuvat. Lakipakettia on kuvattu historialliseksi, eikä aivan syyttä. Se on kattavuudelta ja merkitykseltään valtava, Virkkunen sanoo.

Virkkunen huomauttaa, että edellinen samaa teemaa koskeva EU-laki – direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä – on ollut voimassa jo yli 20 vuotta.

– Siksi on huolehdittava, että uusi lainsäädäntö on tulevaisuuskestävää, kannustaa innovoimaan ja asettaa eurooppalaisille yrityksille parhaat mahdolliset puitteet pärjätä globaalissa kilpailussa. Vaikka lakiesityksestä käytävä keskustelu peilautuu tietysti nykyiseen digitaalisten palveluiden markkinaan, kuten digijättien asemaan ja velvoitteisiin, pyrin itse painottamaan työssä erityisesti sitä, että sovittavat säännöt kestävät aikaa ja pystyvät ennakoimaan myös tulevia kehityskulkuja. Tällaista lakia ei voi tehdä päivänpolttavat ongelmat edellä, vaan perspektiivin on oltava poikkeuksellisen pitkä, Virkkunen sanoo.

Euroopan parlamentissa lainsäädäntöhankkeen pääneuvottelija eli raportööri esittelee parlamentin kannan päätettäväksi siitä vastaavassa valiokunnassa sekä myöhemmin parlamentin täysistunnossa. Hän myös vastaa neuvotteluiden käymisestä komission ja neuvoston kanssa. Virkkunen pitää todennäköisenä, että lain käsittelyyn osallistuu ITRE:n lisäksi muitakin valiokuntia, sillä sen merkitys on huomattava.

– Lakiesitys on hyvin tekninen ja monipuolinen, eli se vaatii huolellisen käsittelyn parlamentissa. Oma haasteensa on myös siinä, miten yksityiskohtaisia ja paikoin monimutkaisia sääntöjä onnistutaan avaamaan kansalaisille tavalla, joka mahdollistaa niistä käytävän julkisen keskustelun, Virkkunen sanoo.