EU:n ja Ison-Britannian sopimus on elintärkeä

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on tyytyväinen siihen, että EU:n ja Ison-Britannian neuvottelijat ovat saavuttaneet sovun pitkään jatkuneissa kauppasopimusneuvotteluissa. Kaupan ehtojen lisäksi sopimus määrittää unionin ja Ison-Britannian tulevaa suhdetta.

Ison-Britannian EU-erosopimuksen siirtymäaika päättyy kuluvan vuoden lopussa, joten sopimus on saatava voimaan nopeasti. Muussa tapauksessa useat EU:n ja Ison-Britannian tekemät varasuunnitelmat astuvat voimaan.

– Sopimuksen tarkkaa tekstiä ei jaettu EU-komission neuvottelutiimin ulkopuolelle kesken neuvotteluiden. Nyt sopimus tulee niin myöhään, että sen todellinen läpikäynti ja käsittely Euroopan parlamentissa on käytännössä mahdotonta. Prosessi ei näiltä osin ansaitse tyylipisteitä, mutta mielestäni on tärkeää, että sopuun on nyt vihdoin päästy, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Euroopan parlamentti on varautunut kokoontumaan heti joulun jälkeen käsittelemään sopimusta. Hän pitää tärkeänä, että EU-lainsäätäjät toimivat tilanteessa nopeasti. 

– Sopimus tarjoaa EU:n ja Ison-Britannian yrityksille oikeusvarmuutta ja estää rajamuurin syntymisen alueiden väliselle kaupalle. Sopimuksesta saatujen ensitietojen mukaan se tarjoaa EU:n yrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet Ison-Britannian kanssa. Lisäksi sopimus kunnioittaa ilmaston- ja ympäristönsuojelun sekä työntekijöiden oikeuksien korkeaa tasoa, Virkkunen sanoo.

Virkkunen pitää erityisen valitettavana Ison-Britannian hallituksen päätöstä olla osallistumatta Erasmus+ -ohjelmaan. Myös EU:n ja Ison-Britannian ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö ei Virkkusen mukaan ole sopimuksessa niin syvää kuin se voisi olla.

– Oli kaikissa vaiheissa selvää, että sopimus ei kummankaan osapuolen näkökulmasta voi koskaan olla yhtä hyvä kuin EU-jäsenyys. Sopimuksen huolellinen arviointi vaatii vielä paljona aikaa ja työtä, ja pettymyksiä on varmasti useita. Tärkeintä on kuitenkin, että sopimus on nyt saatu aikaan, ja kaikkein huonoin skenaario vältetään, Virkkunen arvioi