Henna Virkkuselle uusi kotimaan avustaja

VTM Janika Takatalo on aloittanut europarlamentaarikko Henna Virkkusen kotimaan avustajana. Työssään Takatalo vastaa erityisesti yhteyksistä kotimaan politiikkaan ja sidosryhmiin, kotimaan tapahtumista ja tapaamisista sekä tiedepolitiikan, matkailun ja pk-yrittäjyyden teemoista. Hän on aiemmin työskennellyt mm. kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntijana, eduskunta-avustajana ja Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajana. Takatalo on lisäksi Turun kaupunginvaltuutettu ja tohtoriopiskelija Turun yliopistossa.

Virkkusen avustajina Brysselissä jatkavat poliittiset avustajat Meeri Heinonen ja Juho Mäki-Lohiluoma sekä viestintäkoordinaattori Janiika Vilkuna.

Meeri Heinonen vastaa Virkkusen avustamisesta erityisesti teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokuntaa sekä Green Deal -ohjelmaa koskevissa asioissa sekä Brysselissä järjestettävistä tapaamisista. Heinonen on valmistunut eurooppalaisen julkishallinnon maisteriksi (Master of Arts in European Public Affairs) Maastrichtin yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt mm. energia-alan edunvalvontatehtävissä Brysselissä.

Juho Mäki-Lohiluoma vastaa Virkkusen avustamisesta erityisesti liikenne- ja matkailuvaliokuntaa, digitaalisia palveluita koskevaa lainsäädäntöä sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa. Mäki-Lohiluoma on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta ja viimeistelee kauppatieteiden maisterin tutkintoa Åbo Akademilla. Hän on aiemmin työskennellyt mm. juristina, ministerin erityisavustajana ja toimittajana.

Janiika Vilkuna avustaa Virkkusta viestinnässä ja vastaa vierailuista Euroopan parlamentissa. Hän seuraa työssään myös koulutus- ja kulttuuripolitiikkaa. Vilkuna on opiskellut kandidaatintutkintonsa Jyväskylän ja Cardiffin yliopistoissa sekä maisteriopintoja Jyväskylän ja Brysselin (VUB) yliopistoissa. Hän on aiemmin työskennellyt viestintä- ja markkinointitehtävissä korkeakouluissa sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Harjoittelijana Virkkusen toimistossa työskentelee kevään ajan yhteiskuntatieteiden maisteri Arttu Rintanen. Rintanen on valmistunut maisteriksi Tampereen yliopistosta ja opiskellut myös Skotlannissa.

Henna Virkkunen - Kokoomus