Stoppa gasröret från Ryssland till Tyskland

Fängslandet av den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj har sänt chockvågor runt om i Europa. Navalnyj, som förgiftades med nervgiftet novitjok och lämnade landet för att söka vård i Tyskland, står nu inför tre och ett halvt års fängelse och ytterligare hot om böter. När försöket att mörda Vladimir Putins mest framstående kritiker misslyckades övergick de ryska myndigheterna till att arrestera både Navalnyj och tusentals människor som har demonstrerat mot regimen.

Den ryska regimens agerande kräver ett starkt svar från Europeiska unionen. Som en del av detta bör gasledningen Nord Stream 2 från Ryssland till Tyskland stoppas. Finlands och Sveriges utrikespolitiska ledarskap kan inte gömma sig bakom Tyskland i diskussionerna kring Nord Stream 2. Nu krävs politisk vilja och mod. Vi uppmanar våra regeringar att i EU driva igenom ett beslut att stoppa gasledningen.

Att stoppa gasledningen är klokt både ur ett utrikespolitiskt och energipolitiskt perspektiv. Förutom dess utrikes- och säkerhetspolitiska betydelse strider gasledningen mot den europeiska energiunionens mål, eftersom den ökar EU:s beroende av ryska gasleveranser, hotar unionens inre marknad och strider mot EU:s strategiska intressen. En del av EU:s strategiska mål är just att minska beroendet av enskilda energileverantörer, och Nord Stream 2 motarbetar detta mål.

Även om det ofta framställs som att Europa är beroende av rysk energi är det faktiskt tvärtom. Rysslands auktoritära regim är beroende av att Europa köper rysk energi. När gasledningen Nord Stream 2 är färdigbyggd skulle den fördubbla gasöverföringskapaciteten från Ryssland till Tyskland och öka konkurrenskraften av rysk gas på den europeiska marknaden. Vi vill inte se Europas beroende av rysk energi öka och vi vill inte tillåta Ryssland att dra nytta av intäkterna från energiexport till EU för att finansiera regimens aggressiva politik.

Förgiftningen av Navalnyj, den ryska regimens förtryck mot sin befolkning och den rysk-tyska gasledningen är frågor som rör hela EU. Att stoppa gasledningen vore ett effektivt verktyg för att bemöta Vladimir Putins aggressiva geopolitik, som bryter mot internationella avtal och grundläggande rättigheter.

Redan 2016 beslutade Europaparlamentet att motsätta sig Nord Stream 2-projektet och har sedan dess bekräftat sin ståndpunkt flera gånger. Majoriteten av våra svenska och finska kollegor, även de som representerar regeringspartier, har röstat för att stoppa projektet. Det är bra, men räcker inte: regeringspartier både i Finland och Sverige måste agera snabbt och beslutsamt för att skydda nordiska och europeiska intressen.

Henna Virkkunen

Europaparlamentariker (Saml, EPP )

Arba Kokalari

Europaparlamentariker (M, EPP)

Hufvudstadsbladet 1.3.2021.